RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN

Valberedningens förslag

Hej alla RFSL Malmös medlemmar! Vi vill tacka er som har skickat in nomineringar till oss i valberedningen, vi är väldigt glada över att ha fått in så många förslag. Vi har fått in 23 nomineringar och intervjuat 15 personer, inklusive den sittande styrelsen. Vi vill också tacka den sittande styrelsen för deras arbete under året som varit. Vi har gjort vårt yttersta för att få fram ett förslag till den nya styrelsen som vi tror ska kunna driva RFSL Malmö på ett stabilt men också nytänkande sätt. Vi har lagt stor vikt vid att hitta personer med olika erfarenheter, kunskap, tid och engagemang. Sammantaget ser vi att kandidaterna kommer att kunna bidra till en hållbar förening som vi hoppas ska kunna vända sig till alla HBTQI-personer i Malmö. Nedan…

Verksamhetsberättelse 2020

  STYRELSEARBETET Styrelsen har haft 13 möten under sin mandatperiod som började i maj 2020. För att stödja RFSL Malmös olika verksamheter förlängde styrelsen ett tidigare beslut att arvodera styrelsemedlemmar för en del av verksamheterna. Vi arvoderade två styrelsemedlemmar för att biträda projektsamordnaren för Newcomers under mötesplatsens öppettider. Anledningen var att kunna ge regelbundet stöd…

Verksamhetsplan 2021

RFSL Malmö kommer att fortsätta arbeta med att uppfylla avdelningens stipulerade ändamål. Vi vill fortsätta att vara en aktiv röst och aktör i Malmö med omnejd. Denna verksamhetsplan är påbörjad av den styrelse som valdes 2020, men måste självfallet byggas ut och kompletteras av den nya styrelse som väljs 2021. RFSL Malmö kommer att satsa…

Motion till Årsmöte 2021

Motion till Årsmötet 2021 Motion angående medlemskort.Eftersom RFSL Stockholm inte tycks istånd eller villig att utfärda medlemskort eller att ens ge ett kvitto på inbetald medlemsavgift,…

Budgetplan 2021

Intäkter2021 Budget2020 Utfall2020 Budget Malmö Stad Organisationsbidrag350 000350 000Malmö Stad Organisationsbidrag – Coronaspecifikt175 000-Socialstyrelsen - Seniorprojektet150 000451 000200 000TIA – Newcomers122 000118 000-Bidrag från IKEA-fonden25 000-Kvar från året innan502…

Bokslut 2020

RFSL.s Malmöavdelning 846001-3413 Revisionsberättelse RFSL Undertecknad revisionsberättelse Årsbokslut för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret2020-01-01 - 2020-12-31 RFSL undertecknad årsbokslut

Styrelsearbetet

KALLELSE OCH DAGORDNING ÅRSMÖTE 2021 RFSL MALMÖ Datum: söndagen den 28:e mars 2021 Tid: kl. 14.00 Plats: Zoom, länk skickas till alla medlemmar som anmäler sig.…