Budgetplan 2021

ÅRSMÖTE 2021RFSL
Intäkter2021 Budget2020 Utfall2020 Budget 
Malmö Stad Organisationsbidrag350 000350 000
Malmö Stad Organisationsbidrag – Coronaspecifikt175 000
Socialstyrelsen – Seniorprojektet150 000451 000200 000
TIA – Newcomers122 000118 000
Bidrag från IKEA-fonden25 000
Kvar från året innan502 000647 607
Totala tillgångar1 324 0001 197 607
Kostnader
Medlemskap i andra organisationer2 9002 0072 900
Hyra216 500210 624210 624
Städning och renhållning25 5004 250
El6 0005 3356 000
Försäkring6 00067336 000
IT 8 0006 8568 000
Tele5 0005 095
Post Box3 0003 7373 000
Bokförare Frivision23 00023 00020 500
Revision22 00022 00022 000
Kontorsmaterial3 0002 2713 000
Resor7 0007 000
Konferenser5 0005 000
Radio RFSL22 00010 00010 000
Målgruppsaktiviteter20 00010 000
Lön och avgifter Verksamhetsutvecklare150 00040 000
Arvoden förtroendevalda60 00040 000
Seniorprojektet 150 000433 000163 000
Newcomers Projekt 122 000118 00030 000
Newcomers Youth 35 00035 00070 000
Övriga föreningskostnader30 0007 286
Totalt ut921 900664 310
Diff:402 100533 297