Motion till Årsmöte 2021

ÅRSMÖTE 2021RFSL

Motion till Årsmötet 2021

Motion angående medlemskort.
Eftersom RFSL Stockholm inte tycks istånd eller villig att utfärda medlemskort eller att ens ge ett kvitto på inbetald medlemsavgift, föreslår jag att RFSL Malmö kan utfärda medlemskort.
För att göra arbetet enkelt kan medlemskortet skickas per email och vederbörande kan själv printa ut det och stoppa i en liten plastficka. Det borde väl räcka. Om man är med i en förening är det väl en självklarhet att få något slags medlemsbevis. I en del länder ska medlemskort uppvisas om man vill besöka somliga lokaler eller barer. Det går inte överallt att allting förutsätts skötas online. Men RFSL Stockholm kan ju inte ens skicka medlemskort online.

Jag undrar vad de sysslar med.
Detlef Schultze


Styrelsens yttrande:
Ett fysiskt medlemskort har länge efterfrågats, framför allt av våra äldre medlemmar. Eftersom det nya medlemssystemet (Salesforce) som nu införts av RFSL Förbundet i Stockholm verkar fungera allt bättre, skulle ett återinförande av medlemskort kanske kunna förverkligas.
RFSL Malmö vill därför, om årsmötet så önskar, motionera till Förbundskongressen 2021 att återinföra möjligheten för de som så önskar att få ett medlemskort hemskickat antingen som epost eller som ett fysiskt kort per post. I väntan på denna åtgärd kan RFSL Malmö, om årsmötet så beslutar, på egen hand åta sig att skicka ett bevis på inbetald medlemsavgift per mejl till den som så önskar.