Bokslut 2020

ÅRSMÖTE 2021RFSL

RFSL.s Malmöavdelning 846001-3413

Revisionsberättelse

RFSL Undertecknad revisionsberättelse


Årsbokslut för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413

Räkenskapsåret
2020-01-01 – 2020-12-31

RFSL undertecknad årsbokslut