Verksamhetsberättelse 2020

ÅRSMÖTE 2021RFSL

 

STYRELSEARBETET

Styrelsen har haft 13 möten under sin mandatperiod som började i maj 2020. För att stödja RFSL Malmös olika verksamheter förlängde styrelsen ett tidigare beslut att arvodera styrelsemedlemmar för en del av verksamheterna. Vi arvoderade två styrelsemedlemmar för att biträda projektsamordnaren för Newcomers under mötesplatsens öppettider. Anledningen var att kunna ge regelbundet stöd under Newcomers-träffarna, där antalet besökare kan vara stort och ofta i behov av olika typer av stöd. De biträdande styrelsemedlemmarna delade in dagen i två skift, ett som öppnade och ett som avslutade dagen, de bidrog då till att skapa en tryggare och lugnare miljö för vår anställda personal och besökare. Samma styrelseledamöter arvoderades också för allt extraarbete att hantera vårt snabbt växande och mycket uppskattade Seniorprojekt. De hade även personalmöten med vår anställda personal, för att skapa en bättre kontinuitet och arbetsmiljö för vår personal. 

RFSL Malmö är en viktig mötesplats för våra medlemmar men vi har också jobbat för att hålla våra sociala medier uppdaterade (FaceBook, Instagram och hemsidan). Genom det här arbetet har RFSL Malmö inte bara varit en fysisk mötesplats, utan även hjälpt olika aktörer sprida HBTQI-information och event som sker i regionen och våra medlemmar har fått fler sätt att kontakta oss för stöd eller information. 

Vi fortsatte använda det interna bokföringssystem som infördes i början av 2020 för att enkelt kunna sköta ekonomin och säkerställa att löne- och skatteinbetalningarna är korrekta. Detta har förenklat administrationen av våra anställdas löner och skatter.

I april drabbades vi av ett inbrott i lokalen, någon krossade en ruta i dörren och försökte stjäla en massa saker men fick bara med sig en laptop av värdesakerna. Tjuven lämnade blodspår, vilket gjorde att polisen ganska snart hittade den skyldige, som på hösten dömdes för inbrottet hos oss och flera andra i området.

Detta inbrott gjorde att den nya styrelsen beslutade installera larm i lokalen, med en personlig kod för alla med nyckel. Vi behövde också fler nycklar till lokalen, men huvudnyckeln stod inte att finna, så helt nytt lås måste installeras.

Under året har vi, när det så lät sig göras med tanke på Corona-läget,  arrangerat Medlemsfester vissa fredagskvällar. Det blev mycket populärt. Vi ordnade också Filmkvällar vissa tisdagskvällar, även det ett uppskattat initiativ.

Genom att Seniorprojektet under året blev så omfattande, och till exempel kunde betala hyra till föreningen för sina aktiviteter, fick vi också möjlighet att rusta upp det slitna möblemanget i lokalen, och sätta upp nya gardiner. Därmed gjordes vår lokal mer anpassad till en äldre publik samtidigt som de medlemmar och andra som ville vara mer anonyma (både seniorer och Newcomers) med lättare hjärta kunde besöka oss.

För att synliggöra våra äldre, och locka fler ofrivilligt ensamma äldre hbtq-personer att komma till oss, startade vi ett filmprojekt där fem av deltagarna i Seniorprojektet fick berätta om sina liv. Det resulterade i fyra korta filmer som kan ses på våra sociala medier, och fem längre radiointervjuer som finns överallt där poddar finns.

Våra sociala medier har kraftigt uppdaterats under året. I synnerhet hemsidan var föråldrad, men är nu uppdaterad och levande, med t ex en interaktiv Adventskalender inför julen.

Under mandatperioden höll också föreningens viceordförande Anna Jastrzembska ett par mycket uppskattade sexualpolitiska föreläsningar via Instagram.

Eftersom Corona-krisen begränsade möjligheterna till fysiska möten, och den digitala mötesverksamheten växte, beslutade vi att förse våra båda anställda med varsin tjänstetelefon. Vi skaffade också en zoom-licens för att hantera alla digitala möten.

Styrelsen för RFSL Malmö har under 2020 bestått av:

Kenan Jozwiak, ordförande

Anna Jastrzembska, vice ordförande

Claes Gylling, kassör

Philipp’ Marra, ledamot

Erik Roshagen, ledamot


Transgender day of remembrance 20 november 2020

Vi höll en ljusmanifestation på Gustav Adolfs Torg lördagen 21 november tillsammans med RFSL rådgivningen, samt FPES, Transcreative UK och Transfilm festival Stockholm för att hedra och nämna de transpersoner i världen som bragts om livet under året.

 Vi sökte och fick polisens godkännande, och använde oss av de namnlistorna som Transcreative UK och Transfilm festival Stockholm läst in vid sin ceremoni kvällen innan. Denna mp3-fil spelade vi upp i bärbar högtalare på torget. Marisol och Lasse från FPES, samt en anonym från publiken läste upp dikter, samt ögonvittnesskildringar och ett memorandum om dess vän, en transperson i Polen som drevs till självmord under 2020. 

Det var en kall, blåsig eftermiddag, och vi var ca 15-20 som anslöt och deltog. Många förbipasserande frågade vad vår flagga betydde och vad detta var, vissa stannade en stund och deltog i det aktiva lyssnandet. 

RFSL Rådgivningen anordnade den dagen en transseparatistisk workshop om sex, lust och kommunikation. Deltagarna i workshopen deltog i manifestationen.

Manifestationen arrangerades av RFSL Malmö genom Ingo, ickebinär trans verksamhetsutvecklare.


NEWCOMERS RFSL MALMÖ

RFSL Newcomers Malmö vill vara en plattform för hbtq+ asylsökande genom olika projekt som syftar till att ge både socialt och psykologiskt stöd både under asylprocessen och efter att de har fått sin flyktingstatus. Vi vill erbjuda olika sociala aktiviteter för att minska negativa psykiska och fysiska hälsorisker (ensamhet, självskada och självmord) bland hbtq+ asylsökande och flyktingar. Ett annat fokus för RFSL-Newcomers Malmö är att ge vägledning och stöd inför deras framtida karriärer och utbildning. Vi framhåller också vikten av att komma in i svenska värderingar och det svenska samhället, ett fokus på detta bör minimera risken för segregering och kan hjälpa dem att etablera sig i samhället. Med alla våra aktiviteter och tjänster tror vi att vi kan hjälpa dem att bli aktivt involverade i både samhället i stort och i hbtqi-samhället i Skåne / Sverige.

Verksamheten begränsades under början av året genom Corona-krisen, men fick en återstart framåt hösten.

Mellan september 2020 och februari 2021 lyckades RFSL-Newcomers Malmö genomföra 65 aktiviteter med 519 unika besökare i vår gruppverksamhet.  

Bland våra vanliga aktiviteter kan nämnas måndagsmöten med socialt stöd – asylsökande och flyktingar får en chans att diskutera hur samhället fungerar och hur de kan navigera i sitt nya liv i Sverige. Dessutom har vi också regelbundna möten för jobbstöd med fokus på att förbereda dem för att komma in på arbetsmarknaden i Sverige. Aktiviteterna relaterade till detta inkluderar: Träning i CV och motivationsskrivning, utbildning i jobbintervjuer, karriärvägledning och hur man söker jobb i Sverige. 

Innan vinterns skärpta Covid-restriktioner ordnade vi på torsdagar Språkcafé i samarbete med RFSL Malmös Seniorprojekt. Syftet med Språkcaféet för Newcomers är inte bara att lära sig språket utan lika viktigt att förstå svenska värderingar och hur det svenska samhället fungerar.  På fredagar har vi regelbundna möten för asylsökande, flyktingar och aktivister där alla kan träffa en samordnare innan de kan bli medlemmar och delta i andra möten. I det här mötet ger vi också juridiskt och socialt stöd för de som behöver det. 

Två gånger i månaden på fredag erbjöd vi våra hbtqi+ asylsökande möjligheter att träffa vår utbildningsansvarige för att ha peer-to-peer-diskussion i olika ämnen, såsom sexuell hälsa, hur man får tillgång till utbildning etc. Dessa möten reducerades i samband med Corona-krisen.

Varannan lördag erbjöds hbtqi+ asylsökande möjligheter att umgås med RFSL:s svenska hbtqi-medlemmar genom olika aktiviteter som brädspel, onlinespel, onlinefilmkvällar etc. 

Andra aktiviteter som vi genomförde 2020 inkluderar offentliga utbildningar, virtuell screening, virtuell utbildning och seminarier, kulturmiddag, Virtual Fika, julkrislinje, etc. 

RFSL Newcomers Malmö har också varit aktiva i HBTQ-nätverk i Skåne och TIA-nätverk i Skåne, dessutom utnämndes RFSL Newcomers Malmö också till en av Advisory Work Group for Refugee Summit i World Pride 2021.

Under hösten 2020 fick RFSL Newcomers project bidrag från länsstyrelsen i Skåne som en del av TIA-samarbetet med RFSL Rådgivningen och SQI Syd. En ny ansökan om bidrag från länsstyrelsen kommer att göras våren 2021. 

För RFSL Newcomers Malmö Team:

Yves, Chris, Barbora, Noah, Robin, Liliana, Adnan och Lauren


SENIORPROJEKTET

Livaktigt engagemang för diverse alerta åldersrika, vi höll i veckopromenader och fikastunder så länge vi kunde, och när Corona-restriktionerna hårdnade framåt vintern fortsatte vi med mindre grupper inomhus, max 8 personer.

I september anställdes Ingo Andersson på halvtid som projektsamordnare för seniorprojektet.

RFSL Senior – Rundringning

Under hösten 2020 deltog vi i ett rundringningsprojekt anordnat av RFSL Förbundet. Det gick ut på att ringa upp alla 60+ som varit medlemmar i RFSL under de senaste två åren. Vi delade upp landets olika distrikt, och vi i RFSL Malmö ringde till dem i Skåne. Ingo ringde de flesta men fick även hjälp av RFSL Riks. 

Syftet med rundringningen var att undersöka hur Corona påverkat våra medlemmar, vad de tycker om RFSL och ifall de hade några önskemål om vad vi i lokalavdelningarna och på riksplanet borde göra för våra medlemmar.  

Ringprojektet pågick september–december, och under tiden förändrades Covid-restriktionerna så resultatet blev lite olika beroende på när medlemmar blev uppringda. Utvärderingen gav mestadels positivt resultat, och gav en kartläggning av vad våra medlemmar önskar kring sociala mötesplatser och event.

Verksamheten

Under 2020 höll vi aktiviteter minst en gång i veckan, gärna på söndagarna. Då bjöd vi in diverse intressanta kulturpersonligheter och andra att berätta om sin verksamhet, vi gick också ut och spanade på fåglar, träd och konst, lärde oss mer om stadens kyrkogårdar och fick experthjälp att lära oss mer om svamp.

Våren och sommaren var vigd till fikastunder och promenader, vi spelade boule samt åkte på en guidad båttur.

Under hösten började restriktionerna för möten att stramas åt, så vi fortsatte genom att hålla avstånd, tvätta händerna, samt bära ansiktsmask. Vi fick tom våra egna flotta regnbågsfärgade ansiktsmasker.

Det hölls en uppskattad Johnny Bode-vandring samt en bussresa till Skarhult slott med utställningarna om Ester Blenda, samt Kvinnohistoria. Vi firade kanelbullens dag, visade film för ett begränsat antal deltagare, samt ordnade konstutflykt till Trelleborg. Vi gjorde även en tipsrunda i Rörsjöparken med lite skönsång utomhus av tre unga begåvade sångare på Lucia. Mellan jul och nyår höll vi öppet och bjöd på en jultallrik och samvaro för dem som ville, men på Corona-villkor.

Året har varit omvälvande pga läget med Covid-19 viruset, i synnerhet som det handlar om en utsatt grupp med särskilda restriktioner och krav på försiktighetsåtgärder.

Vi ordnade också mot slutet av året ett Språk-kafé där svensktalande seniorer kunde träna icke svenskspråkiga från Newcomers gruppen. Mellan 2-8 deltagare per gång när det höll på.

Söndagsträffarna kunde ha allt från 4 till 30 deltagare beroende på eventets art och när på året det var.

Vår epostlista innehåller ca 100 seniorer som varje vecka får ett nyhetsbrev, med info om vad vi planerar att göra, samt info om andra kulturella evenemang, och informativa upplysningar som kan vara av intresse.

 Under året startade vi vår Facebooksida, Seniorprojektet RFSL Malmö.

Under 2020 skapades i samarbete med Radio RFSL några kortfilmer och längre intervjuer med deltagare i vårt seniorprojekt: Claes, Benny, Lars, Olav och Meeri. Dessa kortfilmer ligger uppe på vår facebooksida, och kan ses var man än är i världen. De längre intervjuerna finns också att lyssna på överallt där poddar finns.

Under året passade vi även på att snygga till i lokalen, och att skaffa möbler som var enkla att ta sej i och ur för våra seniorer. Det tidigare möblemanget gjorde att vissa hade svårt att delta. Vår styrgrupp mätte och provsatt och alla blev väldigt nöjda med resultatet.


RADIO RFSL

Du hittar Radio RFSL:s sändningar överallt där det finns poddar. Följ oss även på Instagram och Facebook! Här hittar du alla viktiga länkar samlade: https://linktr.ee/radiorfsl

Vi fortsatte under året våra sändningar live på onsdagarna över FM 89,2 Malmökanalen – sändningar som sedan lades upp som podd (se länk ovan). Under året har vi producerat personligt utformade radioshower – mest på svenska men ibland även med inslag på engelska – med innehåll som speglat högst varierande sidor av hbtqi-världen, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Våra sändningar har haft många olika gäster eller intervjuer och reportage plus kulturtips och nyheter. Under Corona började vi även lansera en ny rubrik “Veckans guldkorn” där radion tipsar om olika böcker, filmer och tv-serier. Radio RFSL har lyckats att nå nya lyssnare genom att kunna publicera sina sändningar som podd i efterhand på alla sedvanliga ställen där det finns poddar (Spotify, iTunes, Acast m.m.) samtidigt som vi även har gjort det lättare att hitta till sändningens livestream om man inte kan ratta in analogt.

En överblick över hur många som lyssnar på oss:

Soundcloud: I genomsnitt har vi 40-50 lyssnare som mest 148. 38 följare

Spotify: I genomsnitt har vi 20 lyssnare per avsnitt, som mest hade vi 105. 57 följare.


Följare på Instagram: 373

Följare på Facebook: 325 likes, 357 följare

Generellt kan vi konstatera att vi har potential att öka antalet lyssnare ordentligt.

Detta kan lyckas med mer konstant marknadsföring på våra sociala medier och genom att sprida ordet mun till mun, bland annat genom våra gäster. Vi har sett att vissa gäster har lyckats aktivera en betydligt större skara när de själv har spridit ordet om att de är med i sändningen.

Radiogruppen växer

I början av året fram till sommaren bestod radiogruppen av 5 medlemmar: Claes, Ellen, Sofia, Jonas och Betlehem. Sofia pausade under hösten likaså Betlehem som dock tänker komma tillbaka.

SeniorPodden

SeniorPodden är resultatet av ett samarbete mellan Radio RFSL och SeniorProjektet. Idén var att vi ville lyfta de äldres berättelser genom att låta dem berätta hur de har upplevt sina liv som hbtq-personer.  I september 2020 började radion tillsammans med ett externt filmbolag (Filmbruket) filma och intervjua fem olika personer i SeniorProjektet. Varje film är ungefär 5 min lång och är en sammanfattning av varje intervju som sedan kan höras i sin helhet i Radio RFSL:s specialpodd. Filmerna användes också som reklam för att uppmärksamma SeniorProjektet och värva nya medlemmar.

Det finns fem poddavsnitt (á ca. 20 min)

Så här lyder beskrivningen av podden:

Ofrivillig ensamhet är en plåga för många. Men på RFSL-Malmö har man nu under ett års tid aktivt försökt motverka detta, genom det pågående SeniorProjektet där man vänder sig till ensamma, äldre hbtq-personer i Malmö med omnejd.

“Var du queer redan då?” är en specialpodcast av Radio RFSL. I fem delar presenterar vi personliga berättelser från fem medlemmar i RFSL Malmös Seniorprojekt som berättar om hur det var att vara hbtq förr i tiden. Häng med på några riktigt spännande livsresor!

Den här podden producerades av Jonas A. David, Radio RFSL tillsammans med SeniorProjektet på RFSL Malmö.

Alla poddavsnitt kan man hitta här:

Specialsändningar

I samband med SeniorPodden hade vi fyra specialsändningar i december och januari där vi lanserade och spelade upp poddasvnitten och pratade om andra ämnen som berör Seniorverksamheten. I december hade vi en specialsändning för lanseringen av RFSL:s årliga transkalender tillsammans med Andi (projektledare för Transkalendern) och Linux som är modell i kalendern. Under en hel timme introducerade vi kalendern, hade intervjuer med flera modeller i kalendern och snackade om transidrott och idrott generellt. Specialsändningen om Transkalendern: https://open.spotify.com/episode/11X4wv09Mhr07BaoLTluUv?si=uySRQQaEQ-msumvuJlDhSQ&nd=1

Även de andra specialsändningar ligger ute som podd. Sammanlagt hade vi 5 specialsändningar som sändes live kl 19-20, efter vår ordinarie 18-sändning.

Spännande gäster 

Vi hade under året en stor variation av gäster alltifrån författare, kulturskapare, vogue dancers, drag queens, idrottare m.m. När Corona började bli aktuellt i Sverige kunde radion lätt ställa om till digitala intervjuer och även programledare kunde vara med digitalt. Detta har nu även öppnat upp för att ha med fler internationella gäster i sändningen som inte nödvändigtvis behöver befinna sig på plats i studion i så fall.

Samarbete med Kollektivet fngrlckn

Efter att gästa oss i somras började Radio RFSL ett samarbete med det queera kollektivet fngrlckn som har spelat runtom i Malmö och numera även har en egen produktionsstudio och släpper egen musik. Vi lanserade en ny rubrik i våra sändningar: Veckans låt. Under denna rubrik tipsade varje vecka någon DJ från fngrlckn om en ny låt. Samtidigt började Radio RFSL nå ut till fngrlckns målgrupp och har därmed vunnit en hel del nya lyssnare.


KLUBBKVÄLLAR

RFSL Malmö har sedan slutet av 2019 anordnat Klubbkvällar för medlemmarna ungefär varannan fredag, en mycket uppskattad verksamhet. Corona-krisen under 2020 gjorde att träffarna periodvis glesades ut, för att mot slutet av året helt ställas in.

Klubbkvällarna leddes av ledamöter ur styrelsen med förstärkning från volontärer. Eftersom verksamheten bara var öppen för medlemmarna blev det ett bra sätt att locka nya medlemmar. Intresset och närvaron ökade ständigt under fredagseventen och blev ett välkommet tillskott till aktiviteterna. Vi hoppas kunna återuppta denna aktivitet i mer ordnad form under 2021.


REGNBÅGSKÖREN

2020 inleddes som ett normalt år. Kören inledde repetitionerna i slutet av januari med målet att ha vårkonsert i slutet av maj eller början av juni. Kören har repeterat i musiksalen på Sorgenfriskolan varje tisdag mellan 18.30 och 21.00. Detta gjorde vi fram till och med årsmötet den 17 mars. Efter det beslutade styrelsen att ställa in alla repetitioner under våren 2020 på grund av den rådande pandemin.

I april valde kören att göra en film för att uppmärksamma vårt 5-årsjubileum. Filmen bestod av att varje medlem sjöng in och filmade sin del separat och sedan redigerade vår körledare Martin Ståhl ihop det till en film som publicerades på Facebook och Youtube.

I augusti beslutade styrelsen att körens repetitioner skulle återupptas från och med slutet av augusti och att dessa skulle ske utomhus med sikte på en julkonsert utomhus i december 2020. I oktober när pandemin förvärrades och restriktionerna blev hårdare beslutade styrelsen återigen att ställa in alla repetitioner till dess att pandemisituationen förbättras. 

Under 2020 har Malmö Regnbågskör haft 15 medlemmar. Styrelsen har bestått av ordförande Peter Olsson, sekreterare Axel Repka och kassör Heather Schoonover. Martin Ståhl har varit körens konstnärliga ledare och ständigt adjungerad till styrelsens möten.


SAMARBETS PARTNERS

 • RFSL Rådgivningen Skåne
 • HabitatQ
 • Hbtqi-Studenterna
 • Malmö Närradioförening
 • Tarnscreative UK
 • Transfest Stockholm
 • Tillsammans gör vi Skillnad
 • Malmö Stad
 • Länsstyrelsen Skåne
 • Socialstyrelsen
 • Page 28
 • Kivra förlag – Jeanette Rosengren
 • Öresund Transfers