Verksamhetsplan 2021

ÅRSMÖTE 2021RFSL

RFSL Malmö kommer att fortsätta arbeta med att uppfylla avdelningens stipulerade ändamål. Vi vill fortsätta att vara en aktiv röst och aktör i Malmö med omnejd.

Denna verksamhetsplan är påbörjad av den styrelse som valdes 2020, men måste självfallet byggas ut och kompletteras av den nya styrelse som väljs 2021.

RFSL Malmö kommer att satsa på mer uppsökande verksamhet inom och bortom medlemsgruppen, både vad gäller utbildning och andra områden. Vårt mål för 2021 är att engagera fler medlemmar i den befintliga verksamheten, exempelvis genom regelbundna träffar, samt försöka motivera dem till att skapa nya former av verksamhet. Vi vill hålla bättre kontakt med medlemmarna genom att skapa ett regelbundet nyhetsbrev med kommande aktiviteter. Ar 2021 krävs en än större ansträngning för att göra information mer tillgänglig på hemsidan och för de medlemmar som inte har tillgång till Facebook.

RFSL Malmö vill även satsa på att göra aktiviteter mer tillgängliga för alla medlemmar och ordna träffar utanför lokalen, eftersom den nuvarande lokalen upplevs mindre tillgänglig  för en del. Vi ska dessutom sträva efter att ha ett mer intersektionellt och normkritiskt perspektiv på vår verksamhet, både den utåtriktade verksamheten och den som berör medlemmarna.

RFSL Malmö kommer att delta i olika Prideevenemang i Skåne, i den mån de kan arrangeras med tanke på Corona-krisen, och då i synnerhet det stora eventet WorldPride / EuroGames i augusti.

Corona-pandemin påverkar naturligtvis vår verksamhet. Eftersom RFSL Malmö först och främst är en mötesplats, uppstår en del hinder att hålla möten i en lokal. Vi måste avvakta tills antalet vaccinerade ger effekt på minskad smittspridning. Eftersom regeringens rekommendationer och begränsningar påverkar vårt arbete, måste vi agera i enlighet med dessa för våra medlemmars säkerhet. Dessa rekommendationer från regeringen har också skjutit stora händelser i staden / regionen framåt i tiden, som Pride. Även hur vi samarbetar med våra partnerorganisationer kan komma behöva justeras.

För att lyckas med verksamhetsplanen för 2021 är det dock fundamentalt att vi når fler volontärer. Behovet att sätta upp och formalisera ett volontärnätverk är viktigt, givet hur organisationen växer. Vi har därför sedan hösten 2020 en verksamhetsutvecklare anställd. Verksamhetsutvecklaren har bland annat som uppgift att formalisera och öka volontärnätverket, samt söka anslag för att skapa nya verksamheter åt RFSL Malmö, verksamheter som även i högra grad innefattar ungdomar.

Newcomers

Förutom att fortsätta verksamheterna från 2020 vill RFSL Newcomers under 2021 betona olika strategier för att utöka vår kapacitet och öka våra positiva effekter. Den första strategin är att omvandla rollen som Newcomers Samordnare till projektledare. Dessutom utökar vi vår kapacitet genom att utveckla organisationsstruktur och rekrytera volontärer för specifika roller. En annan strategi som vi lyfter fram i år är att samarbeta med andra organisationer som har liknande mål som Newcomers-projektet. Genom att genomföra denna strategi kan vi utöka vår kapacitet rejält i år. 

Varje måndag erbjuder vi socialt stöd, där asylsökande och flyktingar får möjlighet att diskutera hur samhället fungerar och hur de kan navigera i sitt nya liv i Sverige. Dessutom har vi också regelbundna möten för jobbstöd med fokus på att förbereda dem för att komma in på arbetsmarknaden i Sverige. Aktiviteterna relaterade till detta inkluderar träning i CV och motivationsskrivning, utbildning i jobbintervjuer, karriärvägledning och hur man söker jobb i Sverige. 

Från och med februari 2021 har vi en gång i månaden ett separatistmöte för unga hbtqi+ asylsökande och flyktingar. Anledningen är att de unga vuxna har andra behov än de äldre asylsökande och också att skapa ett nätverk för nyanlända ungdomar. 

Förhoppningen är förstås att projektet ska beviljas nya TiA-medel (Tidiga insatser för asylsökande) från Länsstyrelsen Skåne och att den deltidsanställning som nu finns i projektet ska fortlöpa även efter 1 augusti. 

Seniorprojektet

De generösa anslag vi under 2020 fick från Socialstyrelsen för att nå ut till och hjälpa “ofrivilligt ensamma äldre hbtq-personer” i Malmö resulterade i en mängd aktiviteter och en verksamhet som krävde en deltidsanställd projektsamordnare.

Men på grund av ökat antal sökande runt om i landet för dessa bidrag från Socialstyrelsen, som hade en fast summa pengar beviljade från Regeringen att fördela, blev anslaget till vår förening för 2021 kraftigt beskuret.

Därmed får vi svårt att förverkliga de många planer vi hade när vi drog igång projektet 2019. Med ett mycket mindre projekt blir också behovet av en projektsamordnare mindre, men vi ska göra det bästa med de medel vi förfogar över, och aktivt söka nya och kompletterande medel. 

Bland idéerna vi trots allt vill försöka förverkliga, i den mån Corona-restriktionerna tillåter, kan nämnas till exempel:

 • Fysiska (och psykiska) aktiviteter, såsom till exempel gemensamma promenader, yoga, meditation, utflykter i staden och regionen.
 • Kulturella aktiviteter, som gemensamma bio-, teater- eller operabesök, besök på museer och utställningar.
 • Speed-dating; dart- och andra spel-turneringar och annan kontaktskapande verksamhet.
 • Praktiska aktiviteter: dator- och smartphonekunskap, “syjunta”, danskurser.
 • Studiecirklar, i samarbete med ABF.

Det gäller att fortsätta försöka nå ut till så många ofrivilligt ensamma äldre som möjligt, och för att uppnå det ska vi, så snart Corona-pandemi-läget tillåter det, försöka använda annonser i dags- och veckotidningar, vår egen Radio RFSL, upptryckta affischer och flyers att lägga ut på biblioteken och Träffpunkterna för äldre i staden, samt fortsätta använda föreningens uppdaterade webbsida, med en specialsektion riktad till Seniorer.

Radio RFSL 2021

Du hittar Radio RFSL:s sändningar överallt där det finns poddar.

Här hittar du alla viktiga länkar samlade: https://linktr.ee/radiorfsl

Föreningens egen radiostation fortsätter under året att sända en timme i veckan på FM 89,2 Malmökanalen i Malmö, onsdagar klockan 18–19. Sändningen kan man lyssna på live även via stream. Programmen läggs sedan ut som podcast på våra sajter på nätet. 

Vi ska som vanligt i våra sändningar bevaka och berätta om vad som händer inom vår förening och inom RFSL som riksorganisation. Dessutom allt vi stöter på som kan ha hbtqia-intresse, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Kultur brinner vi för, så vi fortsätter (i den mån Corona-läget tillåter) recensera bio-, teater-, musikal- och operaföreställningar, plus en del böcker och annat vi tror kan intressera våra lyssnare.

Dessutom vill vi även lägga vikt på att fortsätta bjuda in intressanta gäster och diskutera viktiga och relevanta samhällsfrågor ur ett hbtqi-perspektiv. 

Vår verksamhet växer hela tiden, så vi välkomnar alla som känner för att arbeta med radio i någon form. Oavsett om man gillar teknik eller sociala medier, vill producera inlägg eller programleda. Man kan alltid höra av sig till oss antingen på våra sociala medier eller mejla till radiorfsl@gmail.com

Utökad verksamhet under 2021

Vi vill gärna utöka radions verksamhet och fortsätta att ha utökade sändningar/extrasändningar utöver vår vanliga sändningstid. Detta kan då omfatta exempelvis temasändningar som ägnar sig åt en viss verksamhet inom RFSL (såsom Newcomers, SeniorProjektet eller Transkalendern).

Nya poddar

Dessutom vill vi gärna fortsätta med specialpoddar och i nuläget undersöker vi huruvida vi kan söka externa medel för att skapa ett mer omfattande radio/podcastprojekt som kanske även inkludera video/film på något plan.

Mer synlighet

Radio RFSL vill också försöka nå ut mer på nationell nivå och ser gärna att även riksförbundet flaggar mer för radion eftersom vi numera kan höras i hela världen. 

Vi vill även gärna utöka vår närvaro på sociala medier men för detta behöver vi också mer resurser i form av engagemang (tid & pengar för bland annat sponsrad reklam m.m.).

Vi vill även gärna fortsätta utöka samarbeten (som t ex med kollektivet fngrlckn, SeniorProjektet eller Transkalendern).

PrideRadion

I samband med WorldPride vill vi gärna se en utökad sändningstid. Under helaPrideveckan vill vi gärna bli PrideRadio från Malmö och bevaka både event, få reaktioner och bjuda in 

gäster. För detta vill Radio RFSL gärna ha en slags (mobil) podcaststudio för att kunna ligga mer centralt i stan och på så sätt bli synligare. 

Radion har nu anmält Jonas A. David till ny ansvarig utgivare för sändningen. Han tar då över efter Claes Gylling som har varit ansvarig utgivare under många år. 

Budgetposter:

 1. Sändningsavgifter etc: 7000 kr
 2. SoundCloud pro: 1000 kr
 3. Spotify pro: 1300 kr
 4. Förbrukningsmaterial: 700 kr
 5. Oförutsett: 800 kr
 6. Arvode för extrajobb inför WP: 5 tim/månad januari-aug = 40 tim=ca 8000 kr
 7. Ny utrustning: 3000 kr

Totalt: 21 800 kr

Beskrivningar av posterna 

 1. Betalningarna till Malmö Närradioförening, (som omfattar sändnings-, musik- och medlemsavgifter, referensbandning och referensrapportering)
 2. Pro-versionen av Soundcloud, där vi nu tillgängliggör alla våra sändningar, €99/år,
 3.  
 4. nya puffskydd, skrivarpapper, batterier etc.
 5.  
 6. I samband med WorldPride/EuroGames behöver vi lägga extra tid på planering och förberedelse av PrideRadion.
 7. I samband med WorldPride och nya poddprojekt behöver vi köpa in ny mixer, två mikrofoner, puffskydd etc.

Regnbågsfamiljer

RFSL Malmö vill tillsammans med nätverket Regnbågsöppna Malmö anordna en träff i veckan i RFSL Malmös lokaler. Målgrupp är föräldrar som ingår i nätverket samt andra queera småbarnsföräldrar. Syftet är att skapa en plats för gemenskap och erfarenhetsutbyte queera föräldrar emellan, samt en möjlighet för barn i queera familjer att träffas och själva få vara norm. 

Så länge det finns restriktioner pga pandemin så begränsas antalet besökare till vad som är lämpligt givet lokalens storlek.  

Regnbågskören

Kören hoppas att så snart pandemin lättar kunna återuppta sina repetitionsövningar, och siktar på att kunna genomföra något eller några framträdanden under World Pride i augusti, och så småningom också kunna hålla några julkonserter.