Årsmötet 2023-05-07

Om ossRFSL

Ett brev från RFSL Malmös vice-ordförande, Anna Jastrzembska.


Verksamhetsberättelsen


Revisionsberättelsen


Bokslutet


Verksamhetsplanen


Budgetplanen


Valberedningens förslag