Valberedningens förslag

Årsmötet 2022-03-20RFSL

Nedan kan ni läsa valberedningens förslag, efter det – vem som blir kvar, och vem mer som kandiderar.


Motivering:

Förslaget till styrelse tror vi kommer att ha kraften att driva RFSL Malmö på ett stabilt och förtroendeingivande sätt. Vi har lagt stor vikt vid att hitta personer med olika erfarenheter och kunskap, samt kandidater med tid och engagemang för att åta sig uppdraget. Vi har även lagt stor vikt vid personlig lämplighet och hittat kandidater med goda kommunikativa färdigheter, en vilja att samarbeta och med en gemensam målsättning om att göra RFSL Malmö till en plats där alla personer inom hbtqi-gruppen har en given plats. 

Sammantaget ser vi att kandidaterna kommer att kunna bidra till en hållbar förening med goda förutsättningar att hitta nya möjligheter för samverkan och finansiering. Samtliga kandidater föreslås för en ettårig mandatperiod.

/Valberedningen


Förslag:

Ordförande:

Katja Rekstad

Sekreterare: 

Daniel Gorea

Kassör:

Bahaeldeen Munafl 

Ledamöter:

Anna Jastrzembska

Abdullah Adnan Muhammad

Jimmy Norstedt

Philipp’ Marra

Suppleant: 

Talgat Subanaliev

Valberedning: 

Robin Laurence

Chair person:

Katja Rekstad

Secretary:

Daniel Gorea

Treasurer:

Bahaeldeen Munafl

Board Members:

Anna Jastrzembska

Adnan Muhammad

Philipp’ Marra

Jimmy Norstedt

Replacement:

Talgat Subanaliev

Election committee:

Robin Laurence


Övrigt:

Två personer valdes till två års mandat förra året. Philipp´ Marra och Detlef Schultze, ledamöter.

Utöver valberedningens förslag kandiderar:

Stig Söderlund till valberedningen

Robin Laurence-Chenu till valberedningen

Samuel Goldstein till sekreterare

Philipp´ Marra till vice kassör

Erik Sjögren till valberedningen

Liliana Picchi, aktiv i vårt community.

Presentationer: 

Philipp Marra kandiderar som vice kassör, två års mandat. Han omvaldes till ledamöt i RFSLMalmö styrelse förra året, och tidigare till vice kassör (2020-2021). Han är nu seniorprojektets ansvarige samt lokal ansvarig. Tidigare fullföljde Philipp’ sin mandat som vice ordförande 2011-2013, och senare tre år som revisor. Han har arbetet det senaste året med ekonomi i arbetsutskott, och ser fram emot att ta hans kunskap till hjälp av den nyvalde kassören. Han har varit engagerad i hbtq-kampen i tre länder under de senaste 50 åren sedan han grundade “Gay Youth” i sin födelsestad. Han har föreningsvana, så väl teoretiskt genom många kurser, och praktiskt i samband med aktivt deltagande.

Valberedningen:


Stig Söderlund. Stig har varit mycket engagerad i seniorprojekt, och hjälpte många gånger att stå upp som cafévärd. God människokännare.


Robin Laurence-Chenu, Robin har varit engagerad med Newcomers Projekt under många år, och än en väldigt mycket volontär som har hjälpt hundratals Newcomers löser deras problem. Har har den erfarenhet som krävs både inom Newcomers, och hela RFSL Malmö för att genomföra stabilitet och kontinuitet.

Erik Sjögren, HBTQ+ aktivist.

Liliana Picchi, aktiv i vårt community.

Sekreterare:

Samuel Goldstein har under årets gång gjort om vår lokal, utvecklat arkivet, och tagit hand om vår IT. Kontinuitet och trygghet för vår förening, delar gärna posten så vi kan bemanna kontoret tillsammans och på så sätt undvika att behöva betala kontorspersonal.