Verksamhetsplanen

Årsmötet 2022-03-20RFSL

Årsmötet 2022-03-20 RFSL Malmö

Skriven av Noah Bohm, ordförande i RFSL Malmö

Under 2021 visade RFSL Malmö sig som en aktiv röst för hbtqi-rättigheter lokalt och bortom Malmös gränser, vilket är en fortsatt målsättning för 2022. Det omfattar vårt engagemang under Pride, men även bortom det på en mer löpande basis. RFSL Malmös viktiga verksamheter behöver styrelsens ledning och stöd finansiellt och strategiskt. Många av verksamheterna utvecklas just från bakgrunden av att det finns ett lokalt behov av att lyfta vissa frågor i synnerhet. Det är allt som oftast relaterat till grupper inom vår målgrupp vars specifika behov och intressen bör lyftas på lokalt plan, och ibland även i en större omfattning än så. RFSL Malmö kommer därför fortsatt satsa på uppsökande verksamhet där intresset och behovet för förändring bland vår målgrupp finns. Det innefattar dels påverkansarbete utåt i form av utbildningar, seminarier och workshop, men också att internt lyfta frågor och diskussioner om normstrukturer, rättigheter och hur vi representerar vår målgrupps medlemmar på rätt sätt. För styrelsen, är det därför viktigt att kommande verksamhetsår etablera en gemensam struktur på hur föreningen förvaltar behoven och intressena som finns bland medlemmarna och målgruppen i stort. Under verksamhetsåret 2022 har verksamheterna Newcomers, Seniorgruppen, Radio Malmö RFSL och Queerkids kommit in med egna verksamhetsberättelser bifogat nedan.

Behovet av volontärer och aktivister inom vår avdelning är stor. Det finns en satsning på förbundsnivå om att arbeta lokalt med avdelningarna för att bedriva politiskt påverkansarbete, som RFSL Malmö också är och fortsatt kommer vara delaktiga i, både under Pride och under valet kommunalt och regionalt. Vår avdelning kommer att satsa på och värdesätta samarbeten med andra organisationer som delar våra visioner. Att arbeta för närmare samarbeten med andra lokala hbtqi-organisationer är en grundförutsättning för att mobilisera intressena. Med vår avdelnings omfattande engagemang under World Pride i Malmö och Köpenhamn, ser vi positivt på att kommande år vara lika aktiva under Pride både i Malmö och Köpenhamn. Pride är en tid då hbtqi-rättigheter är extra uppmärksammat av allmänheten, och ett tillfälle för oss som arbetar för målgruppens rättigheter året om att nå ut med att lyfta våra behov och intressen genom våra verksamheter.

Newcomers

I och med att Newcomers under de första 7 månaderna av verksamhetsåret 2022 kunde anställa en person som projektledare, öppnar det upp en del möjligheter för det löpande operativa arbetet tillika fler event under, innan och efter Pride-månaderna. Projektets mål under kommande verksamhetsår är följande:

 • Att erbjuda juridisk rådgivning och socialt stöd.
 • Att erbjuda stöd och vägledning i att navigera sig i det svenska samhället.
 • Att stärka individer i målgruppen genom att stötta deras personliga utveckling och mål som de har gällande utbildning och karriär.
 • Att erbjuda ett nätverk, en trygg mötesplats och community för hbtqi-personer som är asylsökande eller nyanlända inom Skåne/malmö-området.
 • Att stärka banden mellan det lokala communityt och det nationella för asylsökande och nyanlända hbtqi-personer.
 • Att öka allmänhetens kunskap och insatthet i frågor som handlar om hbtqi-asylsökandes rättigheter, genom medvetenhetsgörande insatser som workshops och panelsamtal eller samarbeten med myndigheter och andra organisationer..

Samarbetet med RFSL Rådgivningen Skåne och TIA Länsstyrelsen Skåne har möjliggjort så att Newcomers kan arbeta med socialt stöd, juridisk rådgivning och samhällsorienterade insatser fortsatt löpande fram tills 31/7-22. Utöver det, under denna tid som bidraget sträcker sig, har ett program för asylsökande hbtqi-personer påbörjats i samarbete med RFSL Rådgivningen Skåne. Programmet fokuserar på samtalsstöd för samhällsorientering för individen i fråga, och pågår under 5 tillfällen. Utöver anslaget som vi fått via samarbetet med TIA och Rådgivningen, har Newcomers blivit beviljat ett anslag av Lush under samma tidsperiod. Parallellt med det löpande operativa arbetet tillika samarbetet med RFSL Rådgivningen Skåne, kommer Newcomers satsa på sociala aktiviteter ad hoc, såsom Drag Shows, Karaoke, Brädspelskvällar och festligare tillställningar. Vissa av dessa aktiviteter kommer vara exklusivt för Newcomers-medlemmar, och vissa kommer även vara för allmänheten att delta.

För att öka allmänhetens medvetenhet om situationen för hbtqi-personer som är asylsökande, i Sverige och omvärlden, kommer Newcomers i samband med kunskapsspridande event försöka genomföra dessa i samarbeten med externa organisationer. Tidigare exempel på dessa har varit Raoul Wallenberg Institute of Human Rights och Demokratistugan (Länsstyrelsen Skåne). Således kan Newcomers nå ut effektivare till allmänheten men också sprida kunskap om målgruppen för de externa organisationer som arbetar med relaterade frågor. Dessa event kommer fortsatt att trycka på viktiga områden som sexuellt samtycke, normstrukturer, HIV-avstigmatisering, asylprocessen i svensk kontext  för asylsökande hbtqi-personer och mycket mer.

Tidigare års försök att skapa aktiviteter för den yngre målgruppen asylsökande och nyanlända har inte lyckat etablera sig långsiktigt. För 2022 har ett samarbete redan etablerats mellan RFSL  Newcomers Malmö och Newcomers Youth på förbundsnivå. Det är ett samarbete mellan två formellt sett olika organisationer, där Newcomers Youth går under RFSL Ungdoms förbund, och RFSL Newcomers Malmö under RFSL-förbundet. Med Newcomers Malmös projektledare som mellanhand och en volontär som aktivitetsansvarig, kommer Newcomers Youth att administrera aktiviteter för asylsökande och nyanlända mellan 15-30 år lokalt i Malmö. Denna samarbetssatsning hoppas vi, utifrån den mer långsiktigt hållbara strukturen som etablerats, kommer fortgå kommande år och att 2022 bara är början. Deras mål är att stärka målgruppens individer genom diverse aktiviteter, både i grupp och mer individbaserat stöd. Det kommer hållas aktivist-workshops som fokuserar på målgruppens rättigheter och community-byggande aspekter, som exempelvis hur man organiserar sig som aktivist i intresseorganisationer eller föreningar.

Seniorprojektet

Seniorprojektet i RFSL Malmö har tidigare år lyckats med stor verksamhet, med återkommande nätverksträffar och aktiviteter. Den stora löpande verksamheten har då finansierats av Socialstyrelsens insatser mot ofrivillig ensamhet bland äldre. För 2022, finns inte det bidraget inte längre utlyst för ansökan, vilket kommer påverka möjligheterna för Seniorverksamheten att ha verksamhet till samma utsträckning som tidigare år. Där av, har styrelsen för RFSL Malmö budgeterat för 2022 en mindre summa ur det löpande anslaget riktat åt seniorverksamheten, så dess nätverksträffar till viss mån kan fortsätta för att fortsatt förebygga ofrivillig ensamhet bland äldre hbtqi-personer i Malmö området med omnejd. Seniorverksamheten har fått ett bidrag från Carl Jönssons understödsstiftelse på 55 000 kr beviljat för 2022, öronmärkt till datorer och datakurser för deras medlemmar. Datakunskaper är bristande inom målgruppen, och i en tid av ständig digitalisering är bidraget en bra möjlighet för målgruppen att lära sig viktiga dataprogram och kunna navigera sig i det digitala.

När man tittar på besökssiffrorna har det visat sig att caféverksamheten varit välbesökt. Det visar att behovet finns och att caféverksamheten därför bör ges möjlighet att fortsätta. Enligt undertecknads bedömning verkar det vara mest realistiskt att ha en cafévärd för tisdagar och en för torsdagar. Eftersom det är ett ideellt uppdrag kan det vara svårt att hitta en person som under längre tid vill stå för båda cafédagar. Det kan bli för betungande. När det gäller kostnaden för själva fikat på cafédagarna är det realistiskt att anslå mellan 150-200:- kronor per vecka. Naturligtvis kan man erbjuda fler verksamheter under cafédagarna, ex. att spela spel, att eventuellt visa film m.m. Hittills har dock ansvariga fått intrycket att det som mest efterfrågades var att fika och prata med varandra.

Radio RFSL Malmö

Föreningens egen radiostation Radio RFSL Malmö fortsätter under året att sända en och en halvtimme radio i veckan på FM 89,2 Malmökanalen i Malmö, onsdagar klockan 18–19.30. Klockan 18.00 – 19.00 sänds ordinarie sändning och kl 19.00-19.30 sänder ungdomsredaktionen. Sändningen kan man lyssna på live även via stream. Programmen läggs sedan ut som podcast på våra sajter på nätet.

Vi ska som vanligt i våra sändningar bevaka och berätta om vad som händer inom vår förening och inom RFSL som riksorganisation. Dessutom allt vi stöter på som kan ha hbtqia-intresse, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Kultur brinner vi för, så vi fortsätter recensera bio-, teater-, musikal- och operaföreställningar, plus en del böcker och annat vi tror kan intressera våra lyssnare. Dessutom vill vi även lägga vikt på att fortsätta bjuda in intressanta gäster och diskutera viktiga och relevanta samhällsfrågor ur ett hbtqia-perspektiv.

Vår verksamhet växer hela tiden, så vi välkomnar alla som känner för att arbeta med radio i någon form. Oavsett om man gillar teknik eller sociala medier, vill producera inlägg eller programleda. Man kan alltid höra av sig till oss antingen på våra sociala medier eller mejla till radiorfsl@gmail.com

Vi vill gärna utöka radions grupp och fortsätta uppmana olika radiointresserade, verksamheter och andra föreningar att både gästa och medverka regelbundet i radion. Man behöver inte kommer varje vecka för att bli en medlem i radiogruppen.

Radio RFSL vill också försöka nå ut mer på nationell nivå och ser gärna att även riksförbundet flaggar mer för radion eftersom vi numera kan höras i hela världen. Vi vill även gärna förbättra vår närvaro på sociala medier men för detta behöver vi också mer resurser i form av engagemang (tid & pengar för bland annat sponsrad reklam m.m.). Vi vill även gärna fortsätta utöka samarbeten (som t ex hände under 2020-2021 med kollektivet fngrlckn, SeniorProjektet eller Transkalendern). Även under 2022 vill radion gärna agera PrideRadion i Malmö under Pride och möjligheterna ska undersökas för att kunna sända mer mobilt utanför studion i Jägersro. Tätare samarbeten med till exempel RFSL Rådgivningen Skåne och förbundet men även andra aktörer som Malmö stadsbibliotek eller Page 28 ska undersökas och välkomnas.

Radio RFSL började som Malmö Gay Radio för 40 år sedan(!), och detta ska både uppmärksamma och firas i år.

Budgetposter:

 • 1. Sändningsavgifter: 22 000
 • 2. SoundCloud pro: 1000
 • 3. Spotify pro: 1300
 • 4. Förbrukningsmaterial: 700

Beskrivningar av posterna:

 • 1. Betalningarna till Malmö Närradioförening, som omfattar sändnings-, musik- och medlemsavgifter
 • 2. Pro-versionen av Soundcloud, där vi nu tillgängliggör alla våra sändningar, €99/år,
 • 3.
 • 4. skrivarpapper, batterier etc.

Queer Kids


Varje onsdagsförmiddag kl 10.30-13.00 kommer Queer Kids hålla träffar för queera föräldrar och deras barn. Tanken är att vi under träffarna kommer ha en samling med namn och pronomenrunda kl 11.00 med efterföljande sångstund som vi skapar tillsammans. Efter sångstunden kommer det vara fri lek och sen kommer vi äta lunch tillsammans. Vi kommer att bjuda på fika på träffarna. Målet med träffarna är att träffa andra queera föräldrar och deras barn. Det blir också en plats för våra barn att spegla sig i varandra och få vänner som inte har familjer som ingår i heteronormen. Vi hoppas att nya föräldrar och barn ska hitta dit och bygga kontakter och dela erfarenheter med andra föräldrar, så vi planerar att affischera om våra träffar på andra öppna förskolor och BVC runtom i stan. Upplägget på träffarna kommer styras lite av vilken åldersgrupp barnen som kommer visar sig tillhöra. Vi har bland annat fått förslag om ett samarbete med en queer församlingspedagog från svenska kyrkan, och vi är även öppna för samarbeten med andra!

En söndag var månad kommer Queer Kids hålla träffar för queera föräldrar och deras barn. Detta kommer ske fortlöpande under våren var tredje söndag i månaden kl 09.30-11.30. Tanken är att vi under träffarna kommer ha en samling med namn och pronomenrunda kl 10 med efterföljande sångstund som vi skapar tillsammans. Efter sångstunden kommer det vara fri lek. Vi kommer att bjuda på fika på träffarna. Målet med träffarna är att hålla kontakten med de föräldrar och barn som lärt känna varandra på Queer Kids men nu har börjat förskola och därför inte kan närvara på onsdagar. Vi hoppas även att nya föräldrar och barn ska hitta dit och bygga kontakter och dela erfarenheter med andra föräldrar. Det blir också en plats för barn att spegla sig i varandra och få vänner som inte har familjer som ingår i heteronormen. Upplägget på träffarna kommer styras lite av vilken åldersgrupp barnen som kommer visar sig tillhöra men vi hoppas att vid något tillfälle ha ansiktsmålning och livemusik. När gruppen är etablerad hoppas vi även att göra utflykter tillsammans vissa söndagar.