RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN

Stadgar för RFSL Malmö

Stadgar för RFSL Malmö Antagna av RFSL:s kongress 14-05-02/05-04. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar som ansluts till förbundet RFSL som avdelningar.   Om en avdelning vill att stadgarna ska avvika från de ordinarie avdelningsstadgarna genom tillägg kan avdelningen, enligt § 9.3, anta sådana tillägg, vilka ska skickas till förbundsstyrelsen för kännedom.    § 1 Föreningens namn § 1.1 Föreningens namn är RFSL Malmö § 2 Tillhörighet § 2.1 RFSL Malmö är en ideell förening och en avdelning inom RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. § 2.2 Avdelningen är partipolitiskt och religiöst obunden. § 3 Syfte, ändamål och verksamhet   § 3.1 Avdelningens syfte och ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald, öppenhet och respekt för människors olikheter,…

Delegationsordning

Denna delegationsordning är upprättad 2011-04-29 (uppdaterad 2012-12-02 och 2013-02-28) Ändring av delegationsordningen skall göras om verksamheten, dess verksamhetsansvariga eller styrelsen anser det nödvändigt med anledning av att förutsättningar förändrats eller om efterlevnaden av delegationen visat sig bristfällig. Delegationen är indelad i följande ämnen: 1. Verksamhet 2. Personal 3. Representation 4. Ekonomi Varje ämne har uppdelats…

Konfliktshanteringsplan för RFSL Malmö

Gällande från april 2011 tillsvidare Målet för styrelsen är att inkludera alla medlemmar och aktivister och verka för en trygg och välkomnande föreningsmiljö där RFSL Malmös grundvärden efterlevs. Styrelsen ska sträva efter att förebygga konflikter och strukturerat lösa konflikter som uppstår. Förebyggande av konflikt genom att: – Ha en uppdaterad delegationsordning för alla ansvarsposter och…

Verksamhetsplan 2016

RFSL Malmö är en ideell förening som erbjuder en stabil och attraktiv verksamhet somattraherar gamla och nya medlemmar och som stimulerar föreningens aktivister och olikahbtq-kulturer. Lokalföreningen…

Principprogram

Här hittar du RFSL:s principprogram, fastställt vid förbundets kongress i Gävle 2012. Beslut om fastställande av och förändringar i principprogrammet fattas av RFSL:s kongress. Nästa kongress…

RFSL Malmös styrdokument

Här hittar du RFSL Malmös viktiga styrdokument, alltså dokument som visar ramarna för styrelsens och föreningens arbete och gör tydligt vem som ansvarar för vad. Stadgarna…