RFSL Malmös styrdokument

StyrdokumentRFSL

Här hittar du RFSL Malmös viktiga styrdokument, alltså dokument som visar ramarna för styrelsens och föreningens arbete och gör tydligt vem som ansvarar för vad.

Stadgarna beskriver värdegrund och lokalt arbetssätt för RFSL Malmö, tex när och hur årsmöten hålls och vem som får rösta.

Principprogrammet beskriver RFSL Förbundets övergripande värdegrund och arbetssätt och gäller på nationell nivå för alla RFSL-avdelningar  i Sverige.
Verksamhetsplanen är berättelsen av vad föreningen ska göra under året, vilka aktiviteter vi siktar på att genomföra och hur vi vill inrikta arbetet.
Budgeten är en uppskattningen på hur mycket vi kommer att tjäna in och hur mycket som kommer att kosta oss under verksamhetsåret.
Delegations- och attestationsordningen gör tydligt vem som ansvarar och får göra vad i föreningen, både de olika styrelseposterna och enskilda aktivister.
Konfliktshanteringsplanen ger en enkel mall för hur eventuella konflikter inom föreningen ska lösas och hjälper till att göra problemlösningen smidig och tydlig.