Verksamhetsplan 2016

StyrdokumentRFSL

RFSL Malmö är en ideell förening som erbjuder en stabil och attraktiv verksamhet somattraherar

gamla och nya medlemmar och som stimulerar föreningens aktivister och olikahbtq-kulturer.
Lokalföreningen ska fortsätta vara en tydlig sexualpolitisk aktör. Detta skabland annat ske genom
nedan beskrivna delar av verksamheten.
Aktiviteter
RFSL Malmö skall genom aktivt synliggörande av föreningen och riktade medlemsaktiviteter nå ett
aktivt medlemsvärvande. Vidare skall Lokalföreningens arrangemang vara förmånliga för
medlemmar eller enbart för medlemmar. RFSL Malmö skall verka för att nå nya målgrupper för ett
öppnare och normfriare samhälle med bland annat Radio RFSL och
Regnbågsteatern.