Styrelsearbetet

Om ossRFSL

RFSL Malmös styrelse

Val av styrelse sker på årsmötet som hålls varje år före mars månads utgång.
Styrelsen består i dagsläget av en ordförande som valts på två år. De övriga ledamöterna ska vara lägst fyra till antalet och väljs på två respektive ett år. Antalet suppleanter ska vara lägst två och väljs på ett eller två år.

Målsättningen är, med utgångspunkt i RFSL:s feministiska och antirasistiska värdegrund, en jämlik styrelse med bred erfarenhetsbas.

Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder för nuvarande en gång i månaden, men styrelsearbetet pågår löpande. Föreningens samtliga medlemmar har närvaro-, förslags- och yttranderätt vid styrelsens möten. Du är mycket välkommen att sitta med på våra möten och behöver inte anmäla det innan.

Styrelseprotokoll

Protokoll förs vid varje styrelsemöte och är tillgängligt för envar medlem som önskar ta del av det. Alla protokoll finns på kontoret, Stora Nygatan 18.

Vill du komma i kontakt med styrelsen kan du antingen maila respektive styrelseledamot eller nå hela styrelsen via malmo@rfsl.se

Taggar:

Styrelsearbete