RFSL Malmö och Covid 19

RFSL

 

 Vi följer Folkhäsomyndigheternas direktiv. Folkhälsomyndigheten

https://www.krisinformation.se/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/informationsmaterial/

COVID-19-relaterade instruktioner för RFSL Malmö, Newcomers och Seniorprojektet

Vi har ett personligt ansvar för att göra vad vi kan för att förhindra spridning av COVID-19, för att underlätta har vi sammanställt en lista med instruktioner som bör följas av alla som besöker våra möten.

* Viktigast: stanna hemma om du känner dig sjuk eller har några symtom som kan relateras till COVID-19: hosta, feber, andningssvårigheter bland annat.

* Vi arbetar med att minska risken för smittan genom att hålla ett avstånd från varandra under möten. Vi håller ett avstånd på 1,5 meter mellan varje medlem.

* Handdesinfektionsmedel och ansiktsmasker finns tillgängliga under varje möte.

* Undvik att röra vid ditt ansikte (ögon, näsa och mun). Täck din mun och näsa med armveck eller näsduk när du hostar eller nyser.

* 30 är maximalt antal personer per möte i lokalen.

* Glöm inte att vi alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittan av COVID-19 och göra det möjligt att fortsätta våra möten på ett harmoniskt och produktivt sätt.

RFSL MALMÖ på Facebook

Seniorprojektet RFSL Malmö på Facebook

RFSL Newcomers Malmö på Facebook