RFSL Malmö och Covid 19

RFSL

COVID-19-relaterade instruktioner för RFSL Malmö, Newcomers och Seniorprojektet

 

 

Med tanke på att vi alla (anställda, volontärer och medlemmar) har ett personligt ansvar för att göra vad vi kan för att förhindra spridning av COVID-19, har vi gjort en lista med instruktioner som bör följas av alla som besöker våra möten. Observera att denna lista består av både officiella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och interna avtal godkända av RFSL.

* Viktigast: stanna hemma om du känner dig sjuk eller har några symtom som kan relateras till COVID-19: hosta, feber, andningssvårigheter bland annat.

* Vi arbetar med att minska risken för smittan genom att hålla ett avstånd från varandra under möten. Vi håller ett avstånd på 1,5 meter mellan varje medlem.

* Före och efter våra möten rengör och desinficerar volontärerna alla områden och utrustning som används under möten.

* Handdesinfektionsmedel och ansiktsmasker finns tillgängliga under varje möte.

* Undvik att röra vid ditt ansikte (ögon, näsa och mun). Täck din mun och näsa med armveck eller näsduk när du hostar eller nyser.

* 8 är maximalt antal personer per möte i lokalen.

* Glöm inte att vi alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittan av COVID-19 och göra det möjligt att fortsätta våra möten på ett harmoniskt och produktivt sätt.

*Vi kommer även att utöka våra digitala platformar med möten och div aktiviteter den tid.

Se våra Sidor på Facebook för snabba uppdateringar ocg information;

RFSL MALMÖ på Facebook

Seniorprojektet RFSL Malmö på Facebook

RFSL Newcomers Malmö på Facebook