Så går det till

Skolinformation från RFSL Malmö innebär att två utbildade skolinformatörer träffar och håller en lektion för en grupp ungdomar och pratar om normer, könsidentitet och könsroller, sexualitet, heteronormativitet och HBTQ-personers livsvilkors i ett heteronormativt samhälle.

(HBTQ – Homo- och Bisexuella, Trans- och Queer-personer)

Vi rekommenderar att passen är 90 minuter långa.

Det behövs ungefär så mycket tid för att hinna med allt.

Varje informatörspar tar helst inte fler än 3 pass i rad. Passen är krävande och varje ny grupp har rätt till att få ett bra pass. Mellan passen behöver informatörerna en kortare paus.

Ett informatörspar arbetar i grupper om ca 25-30 ungdomar.

Ett bra möte med eleverna/ungdomarna förutsätter att grupperna inte är för stora.

Under lektionspasset behöver informatörerna ha tillgång till en whiteboard-tavla, fungerande pennor och ett rum att hålla lektionen i.

Själva lektionen

Det prioriteras att ge tid och plats åt just de aktuella ungdomarnas/gruppens frågor och behov och informatörerna diskuterar de ämnen kopplade till HBTQ-frågor och heteronormativitet som ungdomarna vill prata om. Samtidigt strävas det så klart efter att hinna gå igenom grundläggande begrepp och modeller.

Informationen under passet vilar inte på informatörernas egna personliga livsberättelser, utan fokuserar på att beskriva och problematisera övergripande normer kring kön och sexualitet i samhället och möjliga konsekvenser av att bryta mot dessa. Vi lyfter makt och status i relation till normer och pratar tillsammans om hur normerna påverkar allas liv, inte bara HBTQ-personer.

Inga frågor är för svåra eller dumma för att ställas! Ungdomarna censureras inte under passet – det är mycket bättre om tankar och fördomar får vädras. Informatörerna gör sitt bästa för att besvara relevanta frågor och sätter själv gränser för vilka frågor de inte besvarar.

Taggar:

Skolinformation