FPES

Privat: Våra vännerRFSL
Transföreningen FPES, Full Personality Expression Sweden, grundades 1966 efter förebild från USA.

 

Föreningens ändamål är att verka för transpersoner genom att:

 

• Ge dem möjlighet att fritt uttrycka sin hela
personlighet utan hänsyn till den könsroll som
samhället tilldelat dem.
• Ge dem hjälp att utveckla sin personlighet och
om möjligt bistå om personliga problem eller
anhörigproblem uppstår i samband därmed.
• Sprida information för att uppmärksamma
transpersoners situation.
• Påverka samhället för att uppnå respekt och lika
rättigheter för transpersoner.

 

FPES är en röst för transpersoner i samhället.
Föreningen arbetar med upplysning om transfrågor,
för dialog med myndigheter och organisationer
om transpersoners villkor och är remissinstans för
utredningar och lagförslag.

Taggar:

FPES Vänner