Regnbågen

Privat: Våra vännerRFSL

Ny kontaktperson

Patrik Holmström

Mail: Patrikh86@gmail.com

Det finns öppen Regnbågen Malmö på Facebook

https://www.facebook.com/groups/253722334718309/


RFSL Regnbågen är en rikstäckande förening för döva och teckenspråkiga HBT. Föreningen ligger under RFSL som en avdelning.
Alla teckenspråkiga döva, hörselskadade och hörande homo-, bisexuella och transpersoner är välkomna att bli medlemmar i RFSL Regnbågen.

Det finns möjlighet vara dubbelanslutning vara medlem och vad får man för medlemsförmåner? Kolla på medlemskap.

Vill Du bli medlem? Ansöka medlem här

Är du intresserad att sitta i styrelsen för RFSL Regnbågen eller komma med namnföreslag till valberedningen