Newcomers Aktiviteter

Café varje vecka och juridiskt konsultation

Vi ordnar regelbundet Newcomers Café för att ge alla våra medlemmar ett säkert utrymme att samlas och socialiseras. Dessutom erbjuder vi också juridisk konsultation för alla våra medlemmar som är i behov utav det. Själva mötet genomföras konfidentiellt.

Om du är intresserad av juridisk konsultation, måste detta bokas i förväg. Mejla till newcomers@malmo.rfsl.se eller till vår projektledare barbora@malmo.rfsl.se

Socialt stöd

Även om vi kanske inte kan ge ekonomiskt eller professionellt hälsostöd, kommer våra volontärer att vara tillgänglig för att hjälpa dig att navigera ditt nya liv i Sverige som nyanländ. Dessutom kan vi genom vårt nätverk ge dig information och hänvisa till specifika organisationer som du kan kontakta för att hjälpa dig vidare.

Vi har öppet måndag 16.00-19.00 på RFSL Malmö. Om du har några specifika frågor angående socialt stöd är du välkommen att kontakta vår socialstödsansvarige på robin@malmo.rfsl.se

Jobb- och karriärstöd

Som en del av vår strävan att stödja i integrationsprocessen till det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden erbjuder vi också våra medlemmar hjälp när det gäller att skapa och skriva CV och personligt brev. Dessutom kommer vår integrationsansvarig också att ge en inblick i svensk kultur och det svenska samhället. Målet är att underlätta att navigera i den nya verkligheten i Sverige.

När: Måndagar, 16.00-19.00 på RFSL Malmö. Om du har några specifika frågor om jobb- och karriärstöd är du välkommen att kontakta vår integrationsansvariga på lisa@malmo.rfsl.se

Språkcafé

Vi arrangerar regelbundet språkkafé där våra medlemmar får chansen att öva sin konversationssvenska med vår integrationsansvarig och våra volontärer, men även i vårt community som skapas kring språkcaféet, med en mix av människor med olika bakgrunder och olika migrationsbakgrund asylsökande, flyktingar och migranter.

När: Fredag, 16.00 18.00 på RFSL Malmö. Om du har några specifika frågor angående språkcaféet, är du välkommen att kontakta oss på newcomers@malmo.rfsl.se

Opinionsbildning för hbtqi+ rättigheter

Utöver våra aktiviteter som är riktade mot hbtqi+-flyktingar och asylsökande, arbetar vi också aktivt för att påverka den offentliga opinionen för hbtqi+-personers rättigheter, med särskilt fokus på hbtqi+-flyktingar och asylsökande. För att öka vår allmänna räckvidd strävar vi efter ett bredare samarbete med externa organisationer.

Följ oss på Facebook och Instagram för att hålla dig uppdaterad om våra kommande offentliga förespråkningsevenemang, till exempel seminarier, workshop etc.

Om du har några specifika förfrågningar eller är intresserad av att genomföra aktiviteter med RFSL Newcomers Malmö för att öka allmänhetens medvetenhet kring hbtqi+ frågor och mänskliga rättigheter, är du välkommen att kontakta vår utbildningsansvarig på barbora@malmo.rfsl.se

Studiecirklar

Vi bedriver regelbundet studiecirklar för våra medlemmar, med hbtqi+-asylsökande och flyktingar som vår främsta målgrupp. Vi har bedrivit olika utbildningar, inte bara för att stödja våra medlemmar att navigera i det svenska samhället, utan också för att förbättra och utveckla medlemmarnas kompetenser, färdigheter och kunskaper.

Om du har några specifika frågor om våra utbildningar för hbtqi+-nyanlända, är du välkommen att kontakta våra utbildningsansvariga på barbora@malmo.rfsl.se

Social aktiviteter och säkra utrymmen för hbtqi+-asylsökande och nyanlända

Ett annat viktigt stöd som vi erbjuder våra medlemmar är att tillhandahålla olika sociala aktiviteter och tryggt utrymmen för dem i Skåne och Malmö. Följ oss på sociala medier för att få uppdatering om våra kommande aktiviteter! Aktiviteter som vi regelbundet genomför är brädspelskvällar, filmkvällar, olika kulturella och festligt firande såsom Eid, Jul, Halloween, Alla Hjärtans dag, etc.

Har du andra förslag på ytterligare aktiviteter som vi kan göra? Då är du välkommen att kontakta våra medlemsansvariga på robin@malmo.rfsl.se

RFSL Newcomer Youth Malmö

Vi är medvetna om att vi också har yngre hbtqi+-medlemmar som har andra sociala behov och vill ha en specifik hbtqi+-ungdomsgemenskap. Därför har vi även särskilda aktiviteter som riktar sig till hbtqi+-nyanlända ungdomar (under 30 år).

Följ oss på våra sociala medier för att få en uppdatering om våra kommande aktiviteter från och med slutet av september.

Flera aktiviteter som vi tidigare erbjöd var:

Idrott, kultur och konst

Vi erbjuder även olika aktiviteter i relation till idrott, kultur och konst för våra ungdomsmedlemmar. Det kan till exempel vara besök till olika museiutställningar, sportgrupper, och möjligheten att kanalisera hobbyer såsom måleri, sång, etc.

Ungdomsinriktad utbildning

Vi är medvetna om att hbtqi+-ungdomar har andra behov än de äldre medlemmarna och därför erbjuder vi olika ungdomsinriktade utbildningar för våra yngre medlemmar. En del av de utbildningsämnen som vi erbjuder som är bland annat värdegrundsworkshops, ledarskapsutbildning, hur man söker vidareutbildar sig i Sverige.

Vi söker just nu ytterligare en volontär som är intresserad av att utveckla Newcomers Youth. Om du är intresserad av att ta denna roll, hör gärna av dig till oss på newcomers@malmo.rfsl.se