Stolta Föräldrar

VerksamhetRFSL

Varmt välkommen!

Vi har just startat upp ett nätverk för föräldrar och andra vuxna närstående till HBTQ barn, oavsett ålder. Vi vill bygga upp ett nätverk över Skåne med fikaträffar, samtalskvällar och andra evenemang.

Vår första träff ägde rum i april 2015 och vi träffas den 12 november och 3 december på RFSLs lokal, Stora Nygatan 18, kl. 18   stoltaforaldrar@malmo.rfsl.se. Vi hoppas att du vill vara med!

Vi hoppas att vara ett sammanhang där föräldrar till HBTQ barn har möjlighet att prata med varandra om frågor och tankar med andra med liknande erfarenheter och stötta varandra.

Stolta föräldrar vill arbeta med att…

  • öppet stödja våra barn i deras sexualitet, könsidentitet och könsuttryck så vi kan åstadkomma förståelse och acceptans i vår omgivning
  • ha kontakt med varandra så vi kan vara stöd för varandra.
  • bli en stor och stark grupp så vi tillsammans kan förändra och påverka negativa attityder och fördomar i samhället

Kontakta oss på stoltaforaldrar@malmo.rfsl.se.