CheckPoint Skåne

Hälsa, sex och hivRFSL

CheckPoint Skåne är en community-baserad* mottagning där män som har sex med män har möjlighet att testa sig för hiv och syfilis, och får svar inom 20 minuter. Vi förmedlar även ett självtest för andra sexuellt överförbara infektioner.

Vi erbjuder även samtal om sex, sexualitet och riskutsatthet. Vi som arbetar har tystnadsplikt och du kan vara helt anonym.

Om du känner till din hiv-status kan du bättre skydda dig och de du har sex med. Vill du veta mer? Klicka här.

*vi som arbetar på CheckPoint Skåne tillhör själva målgruppen.

Taggar:

CheckPoint HIV