spAce

VerksamhetRFSL

När: Varannan lördag

Välkommen till spAce!

Det är ett speciellt utrymme för alla inom det aromantiska (aro) och asexuella (ace) spektrumet (aspec), men även för de som inte helt landat i sin läggning/identitet. Vårt syfte är att skapa ett utrymme där man kan träffa andra på ace- och aro-spektrumen och känna sig mindre ensam. Vill du bara VARA utan att alla ifrågasätter din identitet? Eller känner du dig kanske helt vilsen och letar efter någon du kan relatera till? Då kommer du känna sig hemma på spAce.


Sociala aspekter

Aromantiska och asexuella personer har en av de högsta riskerna för social isolering och självmordstankar i hbtqia+ communityt. Forskning har visat upprepade gånger att de är minst benägna att vara nöjda med sina liv och att det är störst sannolikhet att ej be om hjälp och att ej vara ute ur garderoben bland sina närmaste. spAce är en grupp vars syfte är att försöka motverka detta genom att tillhandahålla ett litet aspec-hörn i en värld som är anpassad efter alloromantiska och allosexuella. Det är ett utrymme att andas, undan från amatonormativitet. Det är en plats där du inte ständigt behöver förklara, motivera och försvara vem du är. Det är också ett säkert utrymme att ifrågasätta din attraktion. Självfallet blir det också ett utrymme att träffa andra aspecs och veta att du inte är ensam.


spAce har som huvudmål att:

1. Utbilda allmänheten om de aromantiska och asexuella spektra.
2. Öka medvetenheten om och bekämpa afofobi aktivt.
3. Bekämpa gatekeeping i queera utrymmena och inom hbtqia+ communityt.
4. Skapa mer inkluderande utrymmen för aspecs, särskilt inom queergemenskapen.
5. Ge deltagarna möjlighet att förespråka sig själva.
6. Avlasta från bördan av att behöva försvara sin identitet som aspec-personer genom att öka allmänhetens medvetenhet.


Har du frågor eller vill veta mer om spAce?

Då kan du kontakta oss via vår mail: anna@malmo.rfsl.se eller på instagram: @spacemalmo