RFSL Rådgivningen

Hälsa, sex och hivRFSL

RFSL Rådgivningen

Du som hbt-person är välkommen att höra av dig till oss som arbetar vid RFSL Rådgivningen Skåne.

Kanske vill du ha information, svar på någon fråga eller vill tala med en kurator om problem eller upplevelser du kan behöva hjälp att reda ut.

Du når oss via mail på skane@rfsl.se alternativt samtal@rfsl.se. Du kan också ringa på 040-611 99 51 eller till kurator på 040-611 99 50.

RFSL Rådgivningen Skåne bedriver verksamhet i projektform med hälsa för hbt-personer i Skåne i fokus. På våra hemsidor hittar du aktuell information om vad vi arbetar med just nu:

·      På www.rfslskane.se/ hittar du allt som har med vår verksamhet att göra.

·    CheckPoint Skåne är en community-baserad mottagning där män som har sex med män har möjlighet att testa sig för hiv och syfilis, och får svar inom 20 minuter. Vi förmedlar även ett självtest för andra sexuellt överförbara infektioner.

Vi erbjuder även samtal om sex, sexualitet och riskutsatthet. Vi som arbetar har tystnadsplikt och du kan vara helt anonym.

Om du känner till din hiv-status kan du bättre skydda dig och de du har sex med. Vill du veta mer? Klicka här.

·      På www.sexualterapiskane.se/ hittar du all information om den sexualterapeutiska mottagning vi driver tillsammans med RFSU Malmö.

Vi arbetar även med utbildningar riktade till yrkesverksamma bland annat inom kommuner, region och organisationer.

Har du frågor kring detta är du också välkommen att höra av dig på telefon 040-611 99 51.