Verksamhetsplanen

Årsmötet 2023 RFSL Malmö

Skriven av Anna Jastrzembska, vice-ordförande i RFSL Malmö

Under 2022 har RFSL Malmö fortsatt att vara en aktiv röst för hbtqia-rättigheter lokalt och utanför Malmös gränser, vilket är ett fortsatt mål för 2023. Befintliga RFSL Malmö-projekten fortsatte att expandera och växa. I december anordnade vi ett julfirande, där alla RFSL Malmö-medlemmar kunde fira tillsammans, genom att dela fika, mingla och spela en queer-quiz. 2023 borde ge fler sådana aktiviteter, att förena människor över separata projekt och ge dem en chans att interagera, få nya vänner och stärka vårt lokalsamhälle. Även om separatistiska projekt och aktiviteter är livsviktiga för medlemmarna, är det i ljuset av den nuvarande politiska situationen viktigt att arbeta ovanför splittringarna, stärka lokalsamhället och se till att vi står axel vid axel och stöttar varandra.

Newcomers

Newcomers projekt kan fortsätta att anställa en person under de första 7 månaderna 2023. Denna tjänst är avgörande för projektets fortsatta existens och för att behålla dess ambitiösa mål ge avgörande hjälp till några av de mest utsatta människorna i hbtqia+-gemenskapen:

– Att ge juridiskt, socialt, kulturellt och välbefinnande stöd.

– Att ge stöd och vägledning i integrationen i det svenska samhället.

– Att stärka och utveckla HBTQI+-personers, asylsökandes och flyktingars kompetens och förmåga att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

– Att tillhandahålla ett nätverk, en trygg plats och en gemenskap för HBTQI+ individer, asylsökande och flyktingar i Malmö/Skåne.

– Att skapa en bro mellan hbtqi- och nyanlända personer och det bredare svenska hbtqi- och nyanlända samhället.

– Att öka allmänhetens medvetenhet och förespråka HBTQI+ mänskliga rättigheter för individer, asylsökande och flyktingar globalt.

För att öka allmänhetens medvetenhet om situationen för hbtqi-personer som är asylsökande, i Sverige och omvärlden, kommer Newcomers i samband med kunskapsspridande event försöka genomföra dessa i samarbeten med externa organisationer. Således kan Newcomers nå ut effektivare till allmänheten men också sprida kunskap om målgruppen för de externa organisationer som arbetar med relaterade frågor. Dessa event kommer fortsatt att trycka på viktiga områden som sexuellt samtycke, normstrukturer, HIV-avstigmatisering, asylprocessen i svensk kontext för asylsökande hbtqi-personer och mycket mer.

Under 2023 fortsätter RFSL Newcomers Malmö samarbetet med Newcomers Youth på förbundsnivå. Det är ett samarbete mellan två formellt sett olika organisationer, där Newcomers Youth går under RFSL Ungdoms förbund, och RFSL Newcomers Malmö under RFSL-förbundet. Med Newcomers Malmös projektledare som mellanhand och en volontär som aktivitetsansvarig, kommer Newcomers Youth att administrera aktiviteter för asylsökande och nyanlända mellan 15-30 år lokalt i Malmö. Deras mål är att stärka målgruppens individer genom diverse aktiviteter, både i grupp och mer individbaserat stöd. Det kommer hållas aktivist-workshops som fokuserar på målgruppens rättigheter och community-byggande aspekter, som exempelvis hur man organiserar sig som aktivist i intresseorganisationer eller föreningar.

Seniorprojektet

Seniorprojektet fortsätter med sin ordinarie verksamhet under 2023. Projektet har lämnat in en ansökan om bidrag från Socialstyrelsen som skulle bidra till att utöka den ordinarie verksamheten, anordna fler resor för att hjälpa målgruppen att knytas bättre och uppleva den intressanta konst- och kulturscenen i Malmö och Skåne.

Med eller utan finansiering kommer seniorprojektet att fortsätta de regelbundna volontärdrivna fikaträffarna, vilket ger medlemmarna en chans att dricka kaffe, mingla och prata. Det är också möjligt att introducera fler aktiviteter, som att spela spel, titta på film eller besöka gratisutställningar i Malmö.

spAce

spAce projektet är nu ett av de största projekten i RFSL Malmö, med ett trettiotal ordinarie medlemmar. Under nästa år hoppas vi fortsätta växa. Hittills har spAce varit ett självbärande projekt, men 2023 ansökte vi med andra RFSL Malmö-projekt om Stadsbidrag. För att hålla projektet hållbart kommer spAce att börja ta emot volontärer som hjälper till att organisera regelbundna aktiviteter och förbereda utbildningsmaterial. Målet för 2023 är att ha 3-5 ordinarie volontärer som ska hålla igång projektet.

spAce har två huvudmål:

  1. att skapa en stark gemenskap för aromantiska och asexuella samt förhörande människor, och
  2. att förbättra allmänhetens kunskap om det aromantiska och asexuella spektrumet.

Nyckeln till att upprätthålla ett starkt lokalsamhälle är regelbundna möten och att anpassa dem efter deltagarnas behov. Tills vidare kommer spAce att fortsätta med möten varannan vecka, men när nya volontärer engagerar sig kan det vara möjligt att börja organisera veckomöten.

För att öka allmänhetens kunskap om det aromantiska och asexuella spektrumet kommer spAce att fortsätta att hålla offentliga evenemang. De två huvudsakliga informationskampanjerna planeras för Malmö Pride (juli) och Ace Week (oktober). spAce kommer också att fortsätta samarbeta med Aro Ace Gemenskap på RFSL Stockholm för att kämpa för inkludering av aromantiska och asexuella människor i queergemenskapen. För att dela kunskapen och utöka medlemskapet planerar spAce att samarbeta mer med andra lokala queerorganisationer. Särskilt mot bakgrund av den rådande politiska situationen är det viktigt för queergemenskapen att stå starkt och solidariskt med varandra.

Radio

Föreningens egen radiostation Radio RFSL Malmö fortsätter under året att sända en timmes radio i veckan på FM 89,2 Malmökanalen i Malmö, onsdagar klockan 18–19. Sändningen kan man lyssna på live även via stream. Programmen läggs sedan ut som podcast på våra sajter på nätet.

Vi ska som vanligt i våra sändningar bevaka och berätta om vad som händer inom vår förening och inom RFSL som riksorganisation. Dessutom allt vi stöter på som kan vara av hbtqia-intresse, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Kultur brinner vi för, så vi fortsätter recensera bio-, teater-, musikal- och operaföreställningar, plus en del böcker och annat vi tror kan intressera våra lyssnare. Dessutom vill vi även lägga vikt på att fortsätta bjuda in intressanta gäster och diskutera viktiga och relevanta samhällsfrågor ur ett hbtqia-perspektiv.

Vi vill att vår verksamhet ska växa, så vi välkomnar alla som känner för att arbeta med radio i någon form. Oavsett om man gillar teknik eller sociala medier, vill producera inlägg eller programleda. Man kan alltid höra av sig till oss antingen på våra sociala medier eller mejla till radiorfsl@gmail.com

Vi vill gärna utöka radiogruppen och fortsätta uppmana olika radiointresserade, verksamheter och andra föreningar att både gästa och medverka regelbundet i radion. Man behöver inte komma varje vecka för att bli en medlem i radiogruppen.

Radio RFSL vill också försöka nå ut mer på nationell nivå och ser gärna att även riksförbundet flaggar mer för radion eftersom vi numera kan höras i hela världen. Vi vill även gärna förbättra vår närvaro på sociala medier men för detta behöver vi också mer resurser i form av engagemang (tid & pengar för bland annat sponsrad reklam m.m.). Vi vill även gärna fortsätta utöka samarbeten (som t ex under 2020-2021 med kollektivet fngrlckn, SeniorProjektet eller Transkalendern). Även under 2023 vill radion gärna agera PrideRadion i Malmö under Pride och möjligheterna ska undersökas för att kunna sända mer mobilt utanför studion i Jägersro. Tätare samarbeten med till exempel RFSL Rådgivningen Skåne och förbundet men även andra aktörer som Malmö stadsbibliotek eller Page 28 ska undersökas och välkomnas.

Queer Kids

Queer Kids kommer att fortsätta regelbundna möten som tidigare. Varje onsdagsförmiddag kl 10.30-13.00 kommer Queer Kids hålla träffar för queera föräldrar och deras barn. Tanken är att vi under träffarna kommer ha en samling med namn och pronomenrunda kl 11.00 med efterföljande sångstund som vi skapar tillsammans. Efter sångstunden kommer det vara fri lek och sen kommer vi äta lunch tillsammans. Vi fortsätter med månadsträffar på söndag för lite äldre barn som börjat förskola. Vi kommer att bjuda på fika på träffarna. Målet med träffarna är att träffa andra queera föräldrar och deras barn. Det blir också en plats för våra barn att spegla sig i varandra och få vänner som inte har familjer som ingår i heteronormen. Vi hoppas att nya föräldrar och barn ska hitta dit och bygga kontakter och dela erfarenheter med andra föräldrar, så vi planerar att affischera om våra träffar på andra öppna förskolor och BVC runtom i stan. Upplägget på träffarna kommer styras lite av vilken åldersgrupp barnen som kommer visar sig tillhöra. Vi har bland annat fått förslag om ett samarbete med en queer församlingspedagog från svenska kyrkan, och vi är även öppna för samarbeten med andra!