Årsmötet 2022-03-20

Om ossRFSL

Verksamhetsberättelsen


Ett brev från RFSL Malmös ordförande, Noah Bohm.


Verksamhetsårsrapporterna


Revisionsberättelsen


Bokslutet


Verksamhetsplanen


Budgetplanen


Motionen


Valberedningens förslag