Verksamhetsårsrapporter

Årsmötet 2022-03-20RFSL

Skriven av respektive verksamhetsansvarige

Årsmötet 202203-20 RFSL Malmö


Seniorprojektet

Seniorprojektet inom RFSL Malmö består av söndagar utflykter och promenader samt fika antingen i föreningslokalen eller på något café i Malmös och caféverksamheten som pågått på tisdagar och torsdagar.

Senior nyhetsbrev skickades till seniorer som avseende program för kommande söndag och caféer. Programmet planerades av Philipp’ Marra och Claes Gylling.

Följande aktiviteter har genomförts på söndagar:

Promenader: sammanlagt genomfördes 20 promenader med sammanlagt hundratals deltagare.

Här kan nämnas bl.a. promenad och fika i Beijers Park, vandring med fågelskådning i Hammars Park, guidad av fågelkunniga Mikaela, vandring till genusutställningen i Kommendanthuset i Malmö och vandring kring Artscapes muralmålningar på Sofielund i Malmö och en stadsvandring på hösten med fika i samverkan mellan seniorprojektet och Newcomers.

Museibesök: Några besök på museer genomfördes med sammanlagt tiotal deltagare. Här kan nämnas genusutställning på Malmö museum och besök på Moderna museet i Malmö.

Utställningar:  Vi besökte Katrinetorp och utställningen ”Skånsk allmogekonst” samt utställningen ”Öppen Trädgård” där vi besökte Claes och Johans trädgård i Svedala. Sammanlagt tiotal deltagare.

Resa till Wanås konstpark med lunch, fika och inträde.

Opera/operett:  Ett grupp besökte operan En Midsommarnattsdröm på Malmö Opera i oktober och operetten Glada änkan på Nöjesteatern i Malmö i november. Innan föreställningen fika i lokalen.

Träffar på söndagar i lokalen: Allt som allt var det två dusen träffar, däribland adventsfikat med sedvanliga tillbehör.

Deltagande i begravning: Några deltog i Fredrik Sundins begravningsakt i Margaretapaviljongen i Malmö den 8 augusti. Fredrik hade varit en mycket aktiv medlem av RFSL Malmö fram till 2021.

Pride:  

1) Historie-event på Pride House (Malmö Live);

2) Några deltagande i Pride Parad med egen avdelning för seniorgruppen;

3) Program ”Var du queer redan då?” på biografen Panora, och på Pride House.

Hos RFSL Malmö har det ordnats caféer på tisdagar och ofta på torsdagar eftermiddagar under hela 2021 i lokalen. Meningen med caféverksamheten var från början att erbjuda möjlighet att träffas för RFSL Malmös äldre medlemmar. Fast tanken övergavs rätt snart och caféverksamheten öppnades för alla som ville delta oavsett ålder och könsidentitet. Transpersoner har kommit till tisdags- eller torsdagscaféet någon enstaka gång.

Cafévärdarnas uppgift är också att hälsa besökarna välkomna. Antalet besökare har varit relativt omfattande trots pandemin och trots att vi under vissa tider inte fick ha mer än 8 personer åt gången i lokalen pga. pandemin. Många besökare återkom varje vecka.

Till en början antecknades besökarnas förnamn på grund av ev. smittspårning men övergavs det endast antalet besökare antecknades.

Vid årsskiftet 2022 har det också fattats beslut att alla cafébesökare hädanefter ska vara vaccinerade från januari 2022. Ansiktsmask och handsprit finns att tillgå i lokalen.

Philipp’ Marra seniorprojekt ansvarig

Detlef Schultze, styrelsemedlem


Queerfeministprojektet

Queerfeministprojektet (QF) pågick mellan juni och oktober 2021. Projektet initierades av styrelseledamöterna Leiya Hansen och Anna Jastrzembska med stöd av RFSL Malmös projektutvecklaren, Ingo Cando. Projektet hade sitt grundande möte den 12 juni, och drog till sig ett stort intresse snabbt. Resultatet av den första träffen, som bestod av en möte i informell picknick-miljö, blev 12 fysiska deltagare. Eventet spred sig väl på Facebook, där över 100 personer anmälde sitt intresse. Därav såg vi en stor potential för ett rikt projekt. QF firade Midsommar med ett BBQ med 8 deltagare. Det fortsattes med picknicks under sommarmånaderna, men det startades även en Discord-kanal och en Facebook-grupp.

Under september hade vi ett “Crochet + [de]gender” möte på RFSL Malmös lokalet.

Under augusti deltog QF i Helsingborg Pride, vilket också var deras första offentliga framträdande. Under World Pride arrangerade QF en digital workshop på Pride House under namnet: ”How Can We All Benefit From Inclusivity”. Fokus låg på transliv; berättelser, glädje såväl som kamp men även bekämpning av transfobi, särskilt i queera utrymmen. Trots många motgångar och utmaningar orsakade av misskommunikationen med Malmö Pride under veckorna fram till World Pride var workshopen en succé. Vi hade två live talare inklusive Leiya, liksom två andra talare som lär oss använda sina förinspelade videor om ämnet. Workshopen var mycket interaktiv och vi hade fantastiska, stärkande diskussioner. Genom workshopen gjorde vi också några värdefulla förbindelser med Unionen, RFSU, West Pride, samt gräsrotsaktivister i Göteborg.

QF upplöstes i början av oktober 2022, då Leiya Hansen avgick som styrelseledamot.


Queer Kids

Etablerat i januari 2021 är Queerkids ett förvånansvärt framskridande projekt. Upplägget inför etablerandet, och syftet likaså, är lätthanterligt: att ha en trygg mötesplats för queera föräldrar och deras barn, för att kunna umgås men också mötas och dela erfarenheter. Målgruppen är familjer med barn mellan 0-2, men alla är välkomna. Innan januari 2021 dess höll gruppen till utomhus och hemma hos deltagare, men en ansvarig förälder hörde av sig och sedan dess har Queerkids hållit till på RFSL Malmös lokaler. Det bestämdes att varje onsdag mellan 10-13 skulle gruppen samlas lokalen. Upplägget inför en träff har hållit sig intakt, med en namnrunda, sångstund, fri lek och lunchpaus om man så ville. När vädret tillät och vilja fanns kunde också gruppen bege sig ut för en glass och park-umgänge. Under våren köptes också lite material in, plan annat några barnstolar och leksaker. Det var mestadels samma deltagare som dök upp veckovis.

Under sommaren höll sig Queerkids mestadels ute i några av Malmös vackra parker. De var också närvarande under World Pride med ett picknick-event, öppet för allmänheten. Efter sommaren tog två andra föräldrar på sig ansvaret över gruppen, och gruppen växte! Detta tros bero på att det börjades läggas ut Facebook-events inför träffarna som spridit sig, samt att RFSL Malmös hemsida satte upp en sida för Queerkids, och ytterligare, att RFSL Malmö började skicka ut regelbundna medlemsutskick. Under höstmånaderna varierade antalet deltagare mellan 7 – 30 personer (i antal barn/förälder: 3-10/3-20). Under hösten hoppas man också kunna arrangera ett event för äldre barn, som kanske har ”tagit examen” från Queerkids innan, samt baby HLR.


Newcomers

Löpande aktiviteter har främst hållits igång om måndagar, torsdagar och fredagar, varje vecka genom året. På måndagar har Newcomers erbjudit med socialt stöd, språkkafé och karriärstöd. Asylsökande och flyktingar får där en chans att diskutera hur samhället fungerar och hur de kan navigera sig i Sverige. Karriärstödet syftar till att stötta och vägleda personen i fråga in i den svenska arbetsmarknaden, utifrån de meriter eller mål individen har, genom CV-skrivning, plattformar för arbetssökande och öva på arbetsintervjuer. Under språkcaféet får de som läser svenska på SFI hjälp mer läxorna, och de som inte är inskrivna på SFI får undervisning via läroböcker och material för svenska som andraspråk. För socialt stöd har vi en volontär med utbildning inom samtalsterapi som finns närvarande för att prata peer-to-peer till den som behöver. Om torsdagarna har Newcomers under hösten haft middagar i ett samarbete med RudeFood, där det erbjöds gratis mat för målgruppen, samtidigt som volontärerna lyfter frågor om socialt ansvar och hållbarhet, tillika stärka communityt. Rudefood är ett gräsrotsinitiativ av som går ut på att omhänderta främst växtbaserad matsvinn från matbutiker i Malmö som inte var utgånget, men inte längre tillräckligt fint för att säljas i butik. På fredagar har vi haft regelbundna träffar för asylsökande, flyktingar och aktivister där fokus främst är att skapa ett socialt sammanhang/community och att erbjuda professionellt stöd juridiskt tillika socialt för de som behöver. Dessa möten reducerades dock i samband med Corona-restriktionerna i början av året. Under de första månaderna under verksamhetsåret som präglades av pandemin och restriktioner, höll vi allt fler aktiviteter online via Zoom, som onlinespel, filmkvällar online etc

Utöver att aktivt delta och synas i både Malmö stads Prideparad på Gamla stadion, deltagande i cykelparaden RFSL Malmö anordnade, samt deltagande i paraden i Köpenham tog också Newcomers en aktiv roll i World Pride 2021 och anordnade ett flertal event. Newcomers hade ett stort inflytande och arrangerade Track 1  i “Borders, Refugee and Migration Summit” där vi deltog och stöttade med deltagande medlemmar och vår egen organisations kunskaper som verktyg för att driva eventet. Utöver detta arbetade också Newcomers aktivt med bland annat paneldiskussioner om environmentalism i relation med hbtqi+ communityt, asylsökandes och flyktingar position som en aktiv minoritet inom en minoritet, en utställning kring hbtqi+ asylsökades och flyktingars berättelser, men också sociala event såsom Treasure Hunts. Dessutom arrangerades ett språkcafé tillsammans med SFI i Malmö. Nedan finns samtliga arrangemang under World Pride av RFSL Newcomers Malmö listade:

Under augusti och september månad kunde Newcomers återigen hålla regelbundna aktiviteter på måndagar och fredagar, och kunde därmed fortsätta erbjuda socialt, juridiskt och integrationsstöd, men framförallt ett tryggt utrymme och en plats för socialt umgänge för hbtqi+ asylsökande, flyktingar och migranter. Efter ett lyckat World Pride och efter stort intresse kring SFI, kunde Newcomers också åter öppna upp språkcaféet på måndagar. Detta till stor del tack vare nya volontärer som tillkommit, samt medlemmar ur Seniorprojektet som varit till stor hjälp. Vi har därför också kunnat bibehålla språkcaféet som generationsöverskridande, som det innan också varit. Fredagscaféet har också ökat i antal deltagare, särskilt har intresset för juridiska stöd, som erbjuds på fredagar, ökat.

Sociala aktiviteter har också anordnats: karaokekvällar och brädspelskvällar. Dessa event har haft som främsta syfte att skapa ett starkare band mellan medlemmar i Newcomers och volontärer. Newcomers fick i slutet av sommaren en donation från FC Rosengård efter en utlottning av deras specialtröjor som användes i Allsvenskan under World Pride. I september ökade också antalet personer som gav tid till projektet Newcomers, både inifrån och utifrån, för att öka våra medel.

En annan tung punkt som vi satsat hårt på är vår sociala kommunikation. En stor uppdatering som hänt har varit Newcomers hemsida, där vi ha kunnat lägga in en svensk översättning och profiler på våra volontärer. På våra sociala medie-plattformar har vi också fortsatt med nätverks-promotioner, uppdateringar och daglig kommunikation med över ett dussin asylsökande över hela världen, varje vecka. Vi har också stött upp med dagligt eller veckovis stöd när det gäller hanteringinstitutioner, matbehov, kläder, hälsa och mentalt stöd till en mindre grupp ur Newcomers.

Under hösten lades också fokus på att starta upp Newcomer Youth i Malmö igen, framförallt har mycket lagts på att få upp en stabil kommunikation med nationella enheten inför uppstartandet, samt att engagera våra medlemmar, och detta kommer fortsätta in i oktober. Under verksamhetsårets sista veckor lades det ut en anställningsannons för att åter anställa en projektledare för Newcomers. Det möjliggjordes då RFSL Newcomers Malmö i samarbete med RFSL Rådgivningen Skåne, lyckades få ett bidrag beviljat från TIA Länsstyrelsen Skåne. Budgeten tillät anställning av en projektledare på 75% under bidragsperioden 1/1-22 till 31/7-22, och arvodering för en aktiv volontär för att underlätta det löpande arbetet


RFSL Malmö Radio

Radion har under 2021 fortsatt med sändningar live på onsdagarna på 89,2 FM Malmökanalen kl. 18–19. Under året har vi producerat personligt utformade radioshower – mest på svenska men ibland även med inslag på engelska – med innehåll som speglat högst varierande sidor av hbtqi+-världen, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Det är kultur som ska ta stor plats här, så vi har i den mån vi kunnat (i den mån corona.-restriktionerna har tillåtit) recenserat bio-, teater, musikal- och operaföreställningar, plus en del böcker. I sändningarna bevakas och berättar också vi vad som händer inom vår förening men också vad som händer inom RFSL som riksorganisation.

Våra sändningar har haft många olika gäster eller intervjuer och reportage plus kulturtips och nyheter. Under corona började vi även lansera en ny rubrik ”Veckans guldkorn” där radion tipsar om olika böcker, filmer och tv-serier. Radion har fortsatt sitt arbete att nå nya lyssnare genom att publicera sina sändningar som podd i efterhand på alla sedvanliga ställen där det finns poddar (Spotify, iTunes, Acast med mera) samtidigt som vi även har gjort det lättare att hitta till sändningens livestream om man inte kan ratta in analogt.

Radiogruppen

Jonas A. David är ny ansvarig utgivare för sändningen. Han har tagit över efter Claes Gylling som har varit ansvarig utgivare under många år.

Radiogruppen växer och förändras. Den består just nu av Claes, Jonas, Ellen, Wallace och Betlehem. Nyaste tillskottet är Sarah, som har startat upp en ungdomsredaktion på radion. Just nu har ungdomsredaktionen en egen sändning efter vår ordinarie kl 19.00-19.30.

Vi har under året jobbat med att ha en stor variation av gäster alltifrån författare, kulturskapare, vogue dancers, drag queens, idrottare med mera. När restriktionerna hårdnat kunde radion lätt ställa om till digitala intervjuer och även programledare kunde vara med digitalt. Det öppnade upp för att ha med fler internationella gäster i sändningen som inte nödvändigtvis behöver befinna sig på plats i studion.

Statistiskt överblick

Soundcloud: 40 följare, 60 lyssnare i snitt per avsnitt

Spotify: 114 följare, 30 lyssnare i snitt per avsnitt

Följare på Instagram: 528

Följare på Facebook: 378 likes, 409 följare

Därmed kan vi notera att Radions lyssnare och följare fortsätter öka i antalet. Framförallt tror man detta beror på den stora satsningen som gjordes under World Pride 2021.

Specialsändningar

I samband med WorldPride hade vi specialsändningar vid namn PrideRadio från Malmö! Där bevakade vi event och bjöd in gäster som var involverade i World Pride. Vi upplevde att sändningen fick ta stor plats och att skapade stort intresse, då vi blev som en radio och nyhetskälla för hela pride-eventen. Vi fick ta plats i Stadsarkivet och hade totalt fyra sändningar där live. Att kunna ta plats på Stadsarkivet innebar att vi fick ett utrymme där man från gatan kunde kika in i studion genom en glasruta, vilket både ledde till ett större engagemang men också mer synlighet, ett mål som vi försökt prioritera under 2021. Vi såg också en kraftig ökning i följarantalet på våra sociala medie-plattformar under veckorna vi sände.

Deltagande i World Pride

Under World Pride deltog Radions redaktion inte bara i sina egna sändningar, utan även i anordnandet och deltagandet av panelsamtal. Efter ett lyckat samarbetet mellan Seniorprojektet och Radion under verksamhetsåret 2020 kunde vi nu göra en större satsning, nämligen en inspelning av korta filmer där medlemmar ur Seniorprojektet berättade sina historier om hur det var att vara queer i en tid när det inte var lika öppet och allmänt accepterat. Resultatet var visningen av ”Var du queer redan då?”, historier från äldre queers, samt paneldiskussioner som följde med deltagare i filmerna, roddat av Radion. Filmerna och panelsamtal hölls både på Panora men även på Pride House i Malmö.

Radions ansvarig utgivare Jonas var även med och modererade samtalet efter filmen ”Dear Eva Lisa” samt panelsamtalet ”Partner violence in same-sec and queer relationships”.


spAce

spAce är ett av de yngre projekten på RFSL Malmö, med sitt grundande mars 2021. spAce är ett speciellt utrymme för alla inom det aromantiska (aro) och asexuella (ace) spektrumet (aspec), men även för de som inte helt landat i sin läggning/identitet (questioning). Projektet initierades av styrelseledamoten Anna Jastrzembska. spAce har som huvudmål att utbilda allmänheten om de aromantiska och asexuella spektra; öka medvetenheten om och bekämpa afofobi aktivt; bekämpa gatekeeping i queera utrymmena och inom hbtqia+ communityt; skapa mer inkluderande utrymmen för aspecs, särskilt inom queergemenskapen; ge deltagarna möjlighet att förespråka sig själva; avlasta från bördan av att behöva försvara sin identitet som aspec-personer genom att öka allmänhetens medvetenhet.

spAce vanliga aktiviteter är brädspelskvällar varje onsdag och Zoom-mötena varannan vecka. spAce har en Instagram-chatt som nu har 28 deltagare och en Discord-kanel med 58 deltagare. Discord-kanalen är särskilt aktiv, med nya meddelande varje dag. Utanför det leder gruppen kortare projekt och evenemang för att främja gruppens mål. spAces första mötet hölls 6 april på International Ace Day på Zoom och blev 13 deltagare. Sedan dess besöktes mötena regelbundet av 12 till 20 personer, med nya personer som dök upp varje Zoom möte. Regelbundna träffar online gjorde att projektet nådde internationellt intresse, med medlemmar deltagandes över hela världen. Det första fysiska mötet för spAce hölls i juni. Brädspelskvällar kom att fortsattes hållas varje onsdag med varierat antal deltagare, mellan 2– 6 uppskattningsvis.

Särskilda aktiviteter:

Maj – spAce publicerade en resurs om afobi för IDAHOT på sociala medier. Den fick 2139 likes på Instagram: https://www.instagram.com/p/CO99yCSrE6z/

Juni – Under juni hölls en Instagram-serie på @spacemalmo, vilket bestod av medlemmarnas historier som skickades in sina berättelser om “aspec pride and joy”. Dessa berättelser delades sedan på kontot, en per dag. Syftet var att uppmärksamma historierna som ofta saknas från Pridefestligheterna, ta mer plats i det queera communityt och fira tillsammans. Den tog 25 deltagare. Projektledaren Anna blev också intervjuad av Fanny Olivier från Youtube kanalen Queers of the World, vilket också hoppas ha effekt och ytterligare öka plattformens uppmärksamhet samt följarantal.

August / World Pride spAce organiserade två World Pride evenemang: ett panelsamtal med titeln “Don’t try to Fix Us: Stories from Across the A-Spectrum” som tog plats på lördagen den 14 augusti och en brädspelskväll (18 augusti). Paneldiskussionen hölls mellan fyra talare från tre olika kontinenter, med Anna som moderator. Den spelades in och publicerades på Vimeo: https://vimeo.com/587422516 World Prides brädspelskväll deltog av 15 personer, vilket var den mest framgångsrika brädspelskväll.

September Under september hölls en Instagram-serie på @spacemalmo, vilket bestod av medlemmarnas historier som skickades in sina berättelser om ”What would you tell your younger aspec self”. Den tog 16 deltagare. spAce också började separatistisk aro-mötena på Zoom. Den första mötet hölls 26 september och blev 28 deltagare. spAce har ett separatistisk aro möte minst en gång på monad.

Oktober På 2 oktober bjöds Anna in att bidra till Projekt 6-utbildningen på Lunds Universitetet med en presentation om vikten av att inkludera människor på det asexuella och aromantiska spektrumet i sexundervisning. Under oktober firade spAce Ace Week. spAce utarbetade broschyrer om asexualitet och delade ut till olika kulturella platser och institutioner runt om i Skåne, till exempel Malmö Stadshuset, Panora biograf, Page 28, RFSL Rådgivningen Skåne, RFSL Kristianstad, Lunds Stadsbiblioteket, Trelleborgs Stadsbiblioteket, Ystads Stadsbiblioteket. spAce hade också ett samarbete med Lunds, Malmös och Ystads Stadsbiblioteken för att fira representationen av asexualitet i böcker. spAce var också i RFSL Radio för att diskutera asexualitet och främja Ace Week aktiviteter. Under Ace Week (24-30 oktober) hade spAce sex evenemang: Friend Day (“speed friending”) på lördag 23 oktober, Zoom Day på söndag 24 oktober, Game Day (online) på måndag 25 oktober, Cake Day (fika) på onsdag 27 oktober och Ace Day på lördag 30 oktober. Under Ace Day hade spAce ett seminarium om asexualitet på förmiddagen och brädspel på eftermiddagen. spAce var värdar för Page 28 som sålde böcker med asexuell representation. Totalt 82 personer deltog i Ace Week-aktiviteter.

November spAce hade ett möte med RFSL Rådgivningen Skåne för att diskutera vikten av att inkludera asexuella och aromantiska människor i de queera utrymmena.

December spAce arrangerade Secret Santa, där medlemmarna skickade brev till varandra. spAce också hölls ett speciellt Midwinter Zoom-möte den 24 december för dem som inte firar jul eller de som var ensamma den dagen. Det deltog 10 personer.