Verksamhetsberättelsen

Årsmötet 2022-03-20RFSL

Skriven av Samuel Goldstein, Sekreterare i RFSL Malmö

Årsmötet 2022-03-20 RFSL Malmö

Styrelsen har bestått av:

Ordförande

Noah Bohm

Sekreterare

Samuel Goldstein

Kassör

Magnus Eriksen

Vice Kassör

Claes Gylling

Ledamöter

Anna Jastrzembska

Philipp´ Marra

Jonas David

Detlef Schultze

Leiya Hansen

Suppleant

Eric Rosenhagen

Styrelsearbetet

Vi har hållit i tolv styrelsemöten över årets gång, med fokus på föreningens varaktighet och utveckling. För att rusta oss för styrelsearbetet har många tagit kurser i kommunikation via RFSL rådgivningen, och i hur en styrelse ska fungera via ABF. Under styrelse-årets gång har tre personer stigit åt sidan, Magnus Eriksen, Leiya Hansen, och Claes Gylling.

Medlemmar 

2022-02-27 hade vi 334 medlemmar, ungefär samma tid året innan ca 350st. Från månad till månad kan det fluktuera med upp till 20%, det är ett tecken på att medlemskap inte förnyas snabbt, eller inte alls. I genomsnitt har RFSL Malmö 18 personer färre i månaden som aktiverar ett medlemskap i 2022 i jämförelse med 2021.

Verksamheten

Vi har olika verksamheter under ett och samma tak. Vi fick pris för bästa avdelningen i Sverige tack vara vår del i World Pride. Förutom kassören och sekreteraren som fokuserade på administration och ekonomi, har styrelsemedlemmarna drivit verksamheter. Deras verksamhetsårsrapporter bifogas, i deras egna ord utan modifiering. Seniorer, Newcomers, Queer kids, spAce, Radion, och Queer feministerna. Volontär-insatser från medlemmar har tillåtit oss att ha öppet nästan var dag, som i alla år sen vår förening grundades. Tack vare donationer från staten, kommunen, privatpersoner, företag och organisationer kan vi existera och verka för ett jämlikare samhälle. Ordförande bifogar ett personligt brev till årsmötet.

Slutord

Varför är RFSL Malmö viktig? Vad arbetar vi för? Vart år ställer sig en ny styrelse dessa frågor, och i vårt fall landade vi i två svar. Våra politiska intressen, och vår sociala mötesplats. Att delvis arbeta med att hålla liv i föreningen, och samtidigt sträva efter mer. Vårt största hinder har varit pandemins begränsningar som kombinerats med alla klassiska problem som uppstår i en förening. Vi förtjänar både ris och ros, men oavsett hur vi karaktäriseras så har vi objektivt gjort många förändringar. Vår lokal har utvecklats, vårt arkivsystem har moderniserats, våra finanser och avtal har städats upp. Vår rörelse är trotts pandemin igång, RFSL Malmös verksamheter expanderade sina öppettider, på ett så hälsosäkert sätt som möjligt. Nästa styrelse kommer att starta med bättre förutsättningar än oss. Vi hade önskat att vi kunde göra mer, även om våra resultat inte är perfekta, är vi tacksamma och optimistiska.