Verksamhetsberättelsen

Skriven av respektive verksamhetsansvarige

Årsmötet 2023 RFSL Malmö


Newcomers

RFSL Newcomers Malmö är ett projekt under RFSL Malmö som erbjuder stöd, vägledning och trygga platser för HBTQI+, asylsökande, flyktingar och migranter som kommit till Malmö/Skåne. Projektet har drivits i nuvarande form sedan september 2020 och sedan januari 2022 är vi glada över att få stöd av Länstyrelsen TIA-finansiering. Den nuvarande projektledaren är Barbora Majdisova.

Projektet har flera huvudmål:

Att ge juridiskt, socialt, kulturellt och välbefinnande stöd.

Att ge stöd och vägledning i integrationen i det svenska samhället.

Att stärka och utveckla HBTQI+-personers, asylsökandes och flyktingars kompetens och förmåga att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Att tillhandahålla ett nätverk, en trygg plats och en gemenskap för HBTQI+ individer, asylsökande och flyktingar i Malmö/Skåne.

Att skapa en bro mellan hbtqi- och nyanlända personer och det bredare svenska hbtqi- och nyanlända samhället.

Att öka allmänhetens medvetenhet och förespråka HBTQI+ mänskliga rättigheter för individer, asylsökande och flyktingar globalt.

För att stödja alla våra medlemmar och hbtqi+ Newcomers i Malmö/Skåne arrangerar vi en mängd olika regelbundna aktiviteter som sträcker sig från offentligt påverkansarbete, integrationsstöd och hjälp med psykisk hälsa till roliga, gemenskapsbyggande aktiviteter. Här är några av de aktiviteter som vi regelbundet erbjuder våra medlemmar:

Regelbundna aktiviteter

Juridiskt stöd

För att ge juridiskt, socialt, kulturellt och välbefinnande stöd erbjuder Newcomers Malmö regelbundet juridiskt stöd till våra medlemmar. Ett stort tack tillhör vår frivilliga migrationsjurist Erik Roshagen, utan vilken inget av detta skulle vara möjligt.

Socialt och psykiskt stöd

På samma sätt är vi glada att kunna erbjuda socialt och psykiskt hälsostöd varje vecka som drivs av vår sociala stödperson Robin Laurence. Som det kontinuerligt har bevisats upplever queera flyktingar och asylsökande betydande psykisk press, ensamhet, minoritetsstress och osäkerhet inför sin framtid. Därför är detta sociala stöd en central del av Newcomers-projektet. 

Integrationsstöd

För att ge stöd och vägledning vid integration i det svenska samhället säkerställer våra integrationsansvariga Lisa Pedersen och Daniel Johnson ett fantastiskt stöd för våra medlemmar. De kan ta del av tjänster som översättning av dokument från myndigheter, sökning av bostad eller ansökan om fortsatta studier. För att stärka och utveckla HBTQI+, asylsökande, flyktingar och migranters möjligheter att komma in på den svenska arbetsmarknaden erbjuder vi även stöd i att skapa ett CV och personligt brev. Dessutom kan våra integrationshandläggare ge en inblick i svensk kultur och svenskt samhälle och hur man navigerar i den nya verkligheten i Sverige. Med samma syfte arrangerar vi regelbundet ett Språkcafé. Eftersom våra medlemmar tycker att Språkcaféet är mycket användbart har vi fokuserat på att utöka denna tjänst. Varje fredag har våra nyanlända en chans att öva på sin konversationssvenska.

Vi har för närvarande 3 ordinarie svensklärare – Daniel, Kaj och Linneus, som leder klassen. 

Nyanländas fredagscafé. 

För att tillhandahålla ett nätverk, ett säkert utrymme och en gemenskap för HBTQI+-personer, asylsökande och flyktingar i Malmö/Skåne arrangerar vi regelbundet Newcomers Friday Cafe. 

Andra aktiviteter

Aktiviteter för att bygga upp gemenskapen

För att tillhandahålla ett nätverk, en säker plats och gemenskap för HBTQI+ individer, asylsökande och flyktingar i Malmö/Skåne, arrangerar vi regelbundet Newcomers Friday Cafe. 

Ett annat viktigt stöd som vi erbjuder våra hbtqi+ nyanlända medlemmar är olika tillfälliga sociala aktiviteter. Några av dessa aktiviteter är bland annat brädspelskvällar, karaoke, dragshower samt kultur- och festfester. För att skapa en bro mellan hbtqi+ Newcomers community och den bredare svenska hbtqi+ gemenskapen är aktiviteterna oftast öppna för allmänheten.

Till skillnad från sociala aktiviteter är våra stödcirklar tillgängliga enbart för våra nyanlända medlemmar, där våra facilitatorer leder våra medlemmar till att dela med sig av sina erfarenheter inom områden som att komma ut, mentalt välbefinnande eller att skapa ett nytt hem i Sverige. För detta ett stort tack till våra ordinarie volontärer för fredagsaktiviteterna Liliana Picci Cappucelli, Adnan Rifat, Anna Jastrzembska, Fung Tsang, Jimmy Norstedt och andra.

Tack till vår nya volontär Patrick van der Geest, sho organiserade en söndagsutflykt till Moderna Museet. I framtiden planerar vi att besöka andra kultur- eller naturplatser i Skåne.

Utbildning och påverkansarbete – seminarier, panelsamtal och föreläsningar

För att öka allmänhetens medvetenhet och förespråka mänskliga rättigheter för HBTQI+-personer, asylsökande och flyktingar globalt genomför vi också regelbundet offentliga påverkansaktiviteter om HBTQI+-rättigheter. För att öka vår publika räckvidd strävar vi efter att ha ett bredare samarbete med externa organisationer, såsom RFSL Rådgivningen Skåne, Läkare i Världen Smållands eller Raoul Wallenberg Institute of Human Rights. Våra senaste seminarier omfattar områdena samtycke i praktiker av alternativa sexualiteter, säker sex, hiv-destigmatisering, aromantik eller asylsökande process för queera flyktingar.

Vi genomför peer-to-peer utbildning för våra nyanlända medlemmar som är nya i Sverige, med hbtqi+ asylsökande och flyktingar som vår huvudsakliga målgrupp. Våra utbildningsevenemang inkluderar bland annat kursen om hur man skriver ett CV för den svenska arbetsmarknaden i Sverige eller hur man får gratis eller tillgängliga tjänster och produkter i Malmö.

Malmö pride 2023

Pride är verkligen den gladaste och mest händelserika tiden på året för Newcomers. För i år har vi planerat flera utbildnings- och samhällsbyggande aktiviteter. Håll ögonen öppna för mer information om vårt Pride-program inom kort!

Vi har fått en grunt från IOLGA Europe, vilket gör det möjligt för oss att inkludera engagemang av våra nykomlingar i uppsättningen intervjuer. Videorna kommer att innehålla berättelser om queera flyktingar och HBTQIA+ aktivister i Sverige.          

Paneldiskussioner

Vi kommer att anordna en paneldiskussion med människorättsadvokater och queeraktivister från Thailand om den nuvarande situationen för den thailändska queersamhället. Vikten av evenemanget är att placera bilden av Thailand som ett ”gayparadis” i motsats till den diskriminering hbtq+ thailändare måste möta dagligen.

Resten av vår paneldiskussion kommer att kretsa kring queera flyktingars erfarenheter i Sverige, inklusive de strukturella svårigheterna, såsom avvisningar, språk eller inträde på arbetsmarknaden och boende. 

RFSL Newcomers Youth

Vi är medvetna om att vi även har yngre hbtqi+ medlemmar som har andra sociala behov och skulle vilja ha en specifik hbtqi+ ungdomsgemenskap. På grund av detta har vi också särskilda aktiviteter som är riktade till hbtqi+ nyanlända ungdomar (under 30 år). I år är vi glada över att samarbeta med den nationella grenen av Newcomers Youth, med målet att underlätta våra medlemmars egenmakt genom olika aktiviteter, som aktivistworkshops, stödgrupper eller medlemsengagemangskvällar, när alla deltagare övar både grupp- och egenvård. 

Vi på RFSL Newcomers är tacksamma mot styrelsen för deras stora stöd och fina samarbete.

Till de regelbundna aktiviteterna hör aktivistworkshops för unga hbtq-asylsökande och Newcomers i Sverige (15-30 år). Deras mål med dessa aktiviteter är empowerment genom olika aktiviteter. Samtidigt praktiserar alla deltagare tillsammans både grupp- och egenvård. Workshopparnas teman är bland annat HBTQI-rättigheter och samhällsorganisering. Vi vill ge ungdomarna kunskaper om hur man blir en aktivist i Sverige, samt någon som aldrig glömmer att deras egenvård och personliga utveckling är de viktigaste pelarna för att vara och bli en lycklig och välmående person. Activist Workshops leds alltid av Newcomers Youth Coordinator och två gruppledare.

Tack vare vårt samarbete med en nationell enhet för Newcomers Youth kunde vi anordna en resa till Stockholm, där 10 av våra medlemmar fick möjlighet att delta i workshoppar och skapa innehåll för det kommande Newcomers magasinet.


Seniorprojektet

Seniorprojektet inom RFSL Malmö består av veckoliga utflykter och promenader samt fika antingen i föreningslokalen eller på något café i Malmö. Caféverksamheten har pågått under hela verksamhetsåret på tisdag, torsdag och söndag fram till sommaren. På höstterminen drogs caféverksamheten ner till två gånger i veckan.

Vid speciella tillfällen har nyhetsbrev skickats ut via facebook. Programmet planerades av Philipp’ Marra.

På sensommaren träffades en grupp seniorer på Malmöhus Slott för en teaterföreställning.

Pride: 

1) Historie-event på Pride House (Malmö Live);

2) Några deltagande i Pride Parad från vår egen avdelning för seniorgruppen.

Hos RFSL Malmö har det ordnats caféer på tisdagar och på torsdagar, eftermiddagar under hela 2022 i lokalen. Meningen med caféverksamheten var från början att erbjuda möjlighet att träffas för RFSL Malmös äldre medlemmar. Fast tanken övergavs rätt snart och caféverksamheten öppnades för alla som ville delta oavsett ålder och könsidentitet. Transpersoner har kommit till tisdags- eller torsdagscaféet någon enstaka gång.

Cafévärdarnas uppgift är också att hälsa besökarna välkomna. Vi har en kärntrupp med cirka 10 personer, ibland fler. Många besökare återkommer varje vecka.

I februari ströks alla pandemi-restriktioner, vilket underlättade mycket för vår samvaro.


spAce

spAce är en grupp för asexuella, aromantiska och ifrågasättande människor. Under 2022 fortsatte spAce projektet att expandera. Fram till hösten fortsatte vi med ordinarie verksamhet som startat föregående år. Vi hade Zoom-möten varje månad och varannan vecka på lördagar med brädspel. Vi fortsatte också att arbeta med allmänhetens kunskap om det aromatiska och asexuella spektrumet. spAce fortsätter nära samarbete med Sida 28, tillhandahåller informationsmaterial om det aromatiska och asexuella spektrumet och delar bokrekommendationer.

I juni bjöds spAce in till West Pride i Göteborg. Anna Jastrzembska stod värd för en föreläsning ”Don’t Try to Fix Us – About the Aromantic and Asexual Spectrum.” Den besöktes av ett 30-tal personer och spelades in på nätet. spAce gick också i West Pride Pride Parade och gick med i det lokala asexuella och aromantiska samhället.

Under Malmo Pride i juli anordnade spAce tre evenemang: 1. föreläsning
”Aro and Ace Survival Guide” för Ungdom Pride, 2. föreläsning ”Destroying Amatonormativity – An Aromantic Perspective” och 3. workshop “It’s Not Al About Romance – Aromantic Perspective on Sex and Relationships.” Varje evenemang deltog av en grupp på cirka 20 personer. För första gången deltog spAce i Malmö Pride Parade som en egen grupp med en stark grupp på tjugo personer med banderoller och flaggor. Pride-evenemangen fick spAce projektet att växa exponentiellt, med 10 nya ordinarie medlemmar.

Under hösten fortsatte rymdprojektet att växa. Under Ace Week hade vi ett organisationsmöte för att diskutera projektets framtid och höra feedback från lokalsamhället. Sedan dess fortsatte rymd att träffas varannan vecka på lördagar. En gång i månaden har vi en diskussionsgrupp. Diskussionerna är semistrukturerade, med snabba frågor om det behövs. Diskussionsgruppen ger medlemmarna en chans att dela sina erfarenheter som en aromantisk eller asexuell person och att ifrågasätta och utmana samhällets normer. Ämnen inkluderar till exempel att komma ut, ta reda på din identitet, möta afobi och mental hälsa. En gång i månaden organiserar spAce en delad läsgrupp (”shared reading”). Shared reading är en teknik utvecklad vid Lunds universitet, där en person läser ett kort fragment av en text högt. Sedan engagerar sig gruppen på djupet i texten, ofta med hjälp av sina egna erfarenheter och iakttagelser. Vi läser böcker om det aromantiska och asexuella spektrumet, skrivna av författare som är en del av samhället. Aktiviteten ger medlemmarna en chans att engagera sig i texter skrivna om personer som dem och att visa dem att sådana medier finns.

spAce startade en privat Facebook-grupp. Bortsett från det fortsätter vi vår vanliga aktivitet på Instagram (@spacemalmo) och fortsätter regelbunden diskussion på Discord (82 medlemmar).


Radio

Radio RFSL har under 2022 fortsatt med direktsändningar onsdagar kl. 18–19 på Malmökanalen 89,2 FM. Radio RFSL började som Malmö Gay Radio 1982 och fyllde alltså  40 (!) år under 2022. Under året har vi producerat personligt utformade sändningar – mest på svenska men ibland även med inslag på engelska – med innehåll som speglat högst varierande sidor av hbtqi+-världen, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Det är kultur som ska ta stor plats här, så vi har i den mån vi kunnat recenserat bio-, teater-, musikal- och operaföreställningar, plus en del böcker. I sändningarna bevakar och berättar vi också vad som händer inom vår förening men också vad som händer inom RFSL som riksorganisation.

Våra sändningar har haft många olika gäster eller intervjuer och reportage plus kulturtips och nyheter. Under corona började vi även lansera en ny rubrik ”Veckans guldkorn” där radion tipsar om olika böcker, filmer och tv-serier. Radion har fortsatt sitt arbete att nå nya lyssnare genom att publicera sina sändningar som podd i efterhand på alla sedvanliga ställen där det finns poddar (Spotify, iTunes, Acast med mera) samtidigt som vi även har gjort det lättare att hitta till sändningens livestream om man inte kan ratta in analogt.

Radiogruppen består just nu av Sahar, Claes och Ellen. Därutöver får vi ibland med oss olika gästande programvärdar.  

Vi har under året jobbat med att ha en stor variation av gäster alltifrån författare, kulturskapare, vogue dancers, drag queens, idrottare med mera. 


Bi+ Skåne

Nätverket Bi+ Skåne drivs i ett samarbete mellan RFSL Malmö och RFSL Rådgivningen Skåne. Žana Dončić, projektsamordnare på Rådgivningen, är ansvarig. Syftet är att öka synligheten kring bi+* frågor och skapa ett självklart sammanhang inom RFSL och hbtqi-communityt för bi+ personer (*bi+ är ett paraplybegrepp för människor som identifierar sig som bisexuella, pansexuella, queera, multisexuella, fluid, omnisexuella det vill säga människor som har förmågan att känna attraktion till andra oavsett kön eller till flera kön).

Bi+ personer är den största gruppen inom hbtqi-gruppen och antal unga som identifierar sig med bi+ är stadigt växande. Trots det är bi+ frågorna jämförelsevis osynliga och bi+ identiteter kan ifrågasättas både från majoritetssamhället och i hbtqi-sammanhang. Många människor uppvisar en rikedom av emotionella gensvar på andra men dikotomin hetero och homo skymmer sikten för en mer nyanserad syn på mänsklig sexualitet. Den placerar homosexuella som avvikare samt osynliggör bi+ personers existens och erfarenheter vilka inte blir hemmahörande i någotdera sammanhang. Genom att utmana detta och skapa engagemang för en mer mångfacetterad syn på människor, kan vi öka synligheten, förbättra måendet hos bi+ personer och förändra rådande normer. 

Nätverket består i nuläget av 370 medlemmar. Månatliga träffar sker i RFSL Malmös lokaler och brukar besökas av tio till femton personer. En mindre grupp om fem personer ansvarar för att administrera och moderera Facebookgruppen Bi+ Skåne. För flera är det första gången de kommer i kontakt med hbtqi-communityt. Medlemmar arrangerar olika aktiviteter som föreläsningar, levande bokcirkel, kampanjer, paraddeltagande och karaoke.


Queer Kids

Upplägget inför Queer Kids, och syftet likaså, är lätthanterligt: att ha en trygg mötesplats för queera föräldrar och deras barn, för att kunna umgås men också mötas och dela erfarenheter. Målgruppen är familjer med barn mellan 0-2, men alla är välkomna. Queer Kids möts varje onsdag mellan 10-13 och på söndag en gång i månaden mellan 9 och 12 i lokalen. Träffarna på söndagen riktar sig till äldre barn, som börjat förskola. Upplägget inför en träff har hållit sig intakt, med en namnrunda, sångstund, fri lek och lunchpaus om man så ville. När vädret tillät och vilja fanns kunde också gruppen bege sig ut för en glass och park-umgänge. Under sommaren höll sig Queerkids mestadels ute i några av Malmös vackra parker. 

Evenemang annonseras på Facebook. Antalet deltagare varierade mellan 7 – 30 personer (i antal barn/förälder: 3-10/3-20).