Brev från vice-ordförande

Årsmötet 2023 RFSL Malmö

Skriven av Anna Jastrzembska, vice-ordförande i RFSL Malmö

2022 har varit ett bra men utmanande år för RFSL Malmö. RFSL Malmö fortsatte att växa, projekten utökades och vi växte ett starkt nätverk med andra lokala organisationer som kompletterar vår verksamhet (t.ex. Läkare i Världen och Page28). Samtidigt utgör den nuvarande politiska situationen i Sverige och i världen en risk för queerfolket.

RFSL Malmö är beroende av ett nära samarbete mellan styrelsen, de anställda och volontärerna. Styrelsen bör arbeta effektivt, samarbeta kring dagliga och speciella uppgifter för att hålla organisationen igång. Ett starkt nätverk av anställda och volontärer är avgörande för att verksamheten ska kunna fortsätta.

Det är viktigare än någonsin att stå starka och stola tillsammans och försvara vår rätt att leva och frodas. RFSL Malmö måste fortsätta att kämpa för hbtqia-personer av alla bakgrunder och i alla åldrar, och se över de olika projektens uppdelning för att upprätthålla ett starkt lokalsamhälle.