Valberedningens förslag

Ortförande (chairperson) – Stefan Andrić
Sekreterare (secretary) – Richard Aspegren
Kassör (treasurer) – Anna Jastrzembska

Ledamöter (non-executive positions) – Talgat Subanaliev och Omid Mirzaee Yazdi

Suppleant (substitute) – Erik Zelenski, Tanim Hossain, Matthias Persson

Valberedning (election committee) – Erik Sjögren och Daniel Johnson