Newcomers Malmö

VerksamhetRFSL

Hej allihopa,
är du ny i Sverige? Eller, intresserad av att bli volontär med fokus på hbtqi asylsökande och andra newcomers i någon form? Kanske genom att hjälpa någon navigera genom processen med asylansökan, översätta något, arrangera spelkvällar – eller något annat?

Vi har nyligen startat en grupp som heter Newcomer RFSL Malmö, för hbtqi “newcomers” i Skåne.

Detta betyder alla som inte är från Sverige, och som vill träffa queera människor vid en stödjande mötesplats som inte handlar om dejting, men kanske känner att språket är ett hinder eller att det finns andra barriärer som sätter stopp för möjligheten att besöka RFSL Malmö reguljära aktiviteter.

Gruppen har två huvud syften:
1. Att hjälpa hbtqi asylsökande försvara sina rättigheter och behov i detta landet, och
2. Att vara en trygg, stödjande och trevlig mötesplats varannan vecka. Tillsammans planerar och arrangerar vi aktiviteterna medlemmarna behöver och önskar: från hjälp med svenska eller ett seminarium om mänskliga rättigheter för hbtqi personer, till en tur till stranden. Dina idéer är välkomna!

Vår grupp tar till särskild omsorg för att skydda integriteten hos våra medlemmar. En av ledarna kommer att möta dig kort innan ditt första möte för information, och vad som delas i gruppen är konfidentiellt . Men vi planerar också att vara en bro till den bredare svenska hbtq gemenskapen, för de som vill.

Om du är intresserad, skicka oss  ett e-brev!

Hälsningar,
Newcomers
newcomers@malmo.rfsl.se

Taggar:

Malmö Newcomers