Skolinformation

Bjud in RFSL till er skola att prata om normer och samhällsstrukturer och innebörden av att stå utanför normen. Våra infopass har särskild fokus på sexualitet, sexuell läggning och könsidentitet och tar upp begreppen homo-, hetero- och bisexualitet och trans-, cis- och queerkönsidentitet samt aktuella HBTQ-frågor.

RFSLs skolinfopass hjälper er skola att upptäcka och motverka diskriminering på grund av sexuell läggning och könsöverskridande uttryck, i enlighet med Läroplanens mål 2011.

Vanligtvis håller vi skolinformation på mellan-, högstadie- och gymnasieskolor och ofta i samband med temadagar och inom ramen för olika ämnen, t.ex. samhällskunskap, livskunskap eller biologi.

Vi besöker även andra ungdomsgrupper, som konfirmandgrupper, idrottsföreningar och fritidsgårdar. Läs mer om hur en skolinformation går till under rubriken till vänster “Så går det till”.

Vill du boka skolinformation till din skola?

Kontakta oss via e-post: skolinfo@malmo.rfsl.se

Läs mer om RFSL:s skolinformation generellt och varför det är bra att ha skolinformation till din skola, här på RFSL Förbundets hemsida.

Så går det till

Bli skolinformatör